Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Giải bài tập trắc nghiệm trang 53 chương V Tiêu hóa Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 17: Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong ...(1)... và các tuyến tiêu hoá...

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợp .

Bài 17. Quá trình tiêu hoá nhờ hoạt động của các cơ quan trong ...(1)... và các tuyến tiêu hoá. Quá trình tiêu hoá bao gồm các hoạt động : ...(2)..., đẩy thức ăn vào ống tiêu hoá, tiêu hoá thức ăn, ...(3)..., thải phân.

A. hấp thụ các chất dinh dưỡng

B. ống tiêu hoá

C. ăn uống

Bài 18. Ăn uống không đúng cách sẽ làm cho ...(1)... kém hiệu quả, các cơ quan tiêu hoá ...(2)... Giun sán có thể ...(3)...

A. viêm loét                                             B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá                               D. các tuyến tiêu hoá

Bài 19. Khẩu phần ăn không hợp lí làm cho ...(1)... có thể bị xơ cứng, ...(2)... bị rối loạn nên hiệu quả kém.

A. bị viêm loét                                        B. gây tắc ruột

C. hoạt động tiêu hoá                               D. các cơ quan tiêu hoá

Bài 20. Tinh bột có thể phân giải thành ...(1)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(2)... Prôtêin có thể được phân giải thành ...(3)... và tạo sản phẩm cuối cùng là ...(4)...

A. đường đơn                                           B. đường đôi

C. gluxit                                                  D. chuỗi peptit

E. axit amin

Bài 21. Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điền kết quả vào cột 3.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

 

 1. Biến đổi hóa học trong khoang miệng.

2.Biến đổi hóa học ở dạ dày.

3. Biến đổi hóa học ở ruột non                                     

 

 

  

A. Biến đổi tinh bột -> đường đơn;

prôtêin -> axit amin;  

lipit -> axit béo+ glixêrin ;

nuclêic —> nuclêôtit và các thành phần cấu tạo của nuclêôtit.

B. Biến đổi một phần tinh bột (chín) trong thức ăn thành đường mantôzơ.

C. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn gồm 3-10 axit amin.

 

 

 

1...

2…

3...

 


Bài 22. Câu nào đúng ghi Đ và cáu nào sai ghi S vào ô trống :

Câu

Đúng

Sai

1. Hoạt động tiêu hoá thực chất là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được.

 

 

2. Quá trình tiêu hoá chỉ được thực hiện nhờ các tuyến tiêu hoá.

 

 

3. Tinh bột được biến đổi thành glucôzơ là nhờ hoạt động của răng.

 

 

4. Thức ăn được đẩy xuống thực quản nhờ hoạt động chủ yếu của lưỡi.

 

 

5. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn nhờ biến đổi cơ học và hoá học. Trong đó, biến đổi hoá-học là quan trọng.

 

 

 

Điền dấu X vào ô phù hợp trong mỗi bảng sau :

Bài 23.

 

Khoang miệng

Dạ dày

Ruột non

Thức ăn bị cắt, nghiển nhỏ, nhào trộn dịch vị.

 

 

 

 

Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt

 

 

 

 

Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất.

 

 

 

 

Bài 24.

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

Prôtêin

 

 

Axit béo

 

 

Glixêrin

 

 

Gluxit

 

 

Lipit

 

 

Đường đơn

 

 

Axit amin

 

 

Muối khoáng

 

 

Nước và vitamin

 

 

 

 

Lời giải: 

Bài 17

Bài 18

Bài 19

1

2

3

1

2

3

1

2

B

C

A

C

A

B

D

C

 

Bài 20

Bài 21

1

2

3

4

1

2

3

B

A

D

E

B

C

A

 


1

2

3

4

5

Đ

S

S

Đ

Đ

 

Bài 23.

 

Khoang

miệng

Dạ dày

Ruột non

Thức ăn bị cắt, nghiền nhỏ, nhào trộn dịch vị.

 

X

 

Thức ăn bị cắt nhỏ và tẩm nước bọt.

X

 

 

Nơi thức ăn được tiêu hoá về mặt hoá học quan trọng nhất

 

 

X

 

Bài 24.

Các chất

Các chất trong thức ăn

Các chất hấp thụ được

Prôtêin

X

 

Axit béo

 

X

Glixêrin

 

X

Gluxit

X

 

Lipit

X

 

Đường đơn

 

X

Axit amin

 

X

Muối khoáng

X

X

Nước và vitamin

X

X

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác