Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Giải bài tập trắc nghiệm trang 52 chương V Tiêu hóa Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 9: Ở khoang miệng, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 9. Ở khoang miệng, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Bài 10. Ở dạ dày, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Nhai, nghiền, biến đổi tinh bột.

B. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

C. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

D. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

Bài 11. Ở ruột non, biến đổi lí học và hoá học gồm các hoạt động

A. Co bóp của dạ dày, biến đổi prôtêin.

B. Tiếp tục biến đổi tinh bột, prôtêin, lipit, axit nuclêic.

C. Nhũ tương hoá lipit nhờ dịch mật do gan tiết ra.

D. Cả B và C.

Bài 12. Các tác nhân có hại cho hệ tiêu hoá là

A. Các vi sinh vật và kí sinh trùng gây bệnh.

B. Các chất độc hại trong thức ăn, đồ uống.

C. Ăn uống không đúng cách, thiếu vệ sinh.

D. Cả A, B và C.

Bài 13. Các biện pháp bảo vệ hệ tiêu hoá và giúp tiêu hoá có hiệu quả là

A. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

B. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

C. Chế độ hợp lí.

D. Cả A và B.

Bài 14. Mục tiêu của việc bảo vệ hộ tiêu hoá là

A. Có một hệ tiêu hoá khoẻ mạnh, hoạt động tiêu hoá có hiệu quả.

B. Ăn uống hợp vệ sinh, khẩu phần hợp lí.

C. Ăn uống đúng cách, vệ sinh răng miệng sau khi ăn.

D. Chế độ hợp lí.

Bài 15. Dạ dày có cấu tạo

A. Gồm 3 lớp niêm mạc.                          B. Gồm 3 lớp cơ.

C. Gồm 2 lớp niêm mạc.                          D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

Bài 16. Lớp niêm mạc dạ dày có đặc điểm

A. Gồm 3 lớp cơ.                                       B. Gồm 4 lớp cơ bản.

C. Gồm nhiều tuyến tiết dịch vị.                 D. Gồm 1 lớp niêm mạc.

 Lời giải: 

Bài 9

Bài 10

Bài 11

Bài 12

A

B

D

D

 

Bài 13

Bài 14

Bài 15

Bài 16

D

A

B

C


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác