Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG V: TIÊU HÓA

Giải bài tập trắc nghiệm trang 51 chương V Tiêu hóa Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau .

Bài 1. Tiêu hoá thức ăn gồm những quá trình biến đổi nào ?

A. Biến đổi hoá học.                               B. Biến đổi lí học.

C. Hấp thụ các chất.                               D. Cả A và B.

Bài 2. Các chất hữu cơ trong thức ăn được phân cắt thành những phân tử nhỏ hơn nhờ

A. Enzim trong tế bào biến đổi.                B. Răng nghiền nát thức ăn.

C. Dạ dày co bóp.                                   D. Hoạt động tiêu hoá thức ăn.

Bài 3. Quá trình tiêu hoá thức ăn được thực hiện nhờ

A. Ống tiêu hoá.                                      B. Hệ cơ.

C. Tuyến tiêu hoá.                                   D. Cả A và C.

Bài 4. Chức năng nào sau đây không phải là của hệ tiêu hoá ?

A. Thuỷ phân thức ăn.

B. Hấp thụ chất dinh dưỡng.

C. Tổng hợp các hợp chất hữu cơ.

D. Thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ.

Bài 5. Ở dạ dày, sự biến đổi lí học có sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị.                                    B. Enzim pepsin.

C. Sự co bóp của dạ dày.                          D. Cả A và C.

Bài 6. Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có sự tham gia của

A. Sự tiết dịch vị.                                    B. Enzim pepsin.

C. Dạ dày.                                               D. Cả A và B.

Bài 7. Ở dạ dày, sự biến đổi lí học có tác dụng:

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin thành các chất đơn giản.

C. Nghiền, bóp, nhào trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

Bài 8. Ở dạ dày, sự biến đổi hoá học có tác dụng

A. Hoà loãng thức ăn.

B. Phân cắt prôtêin chuỗi dài thành các chuỗi ngắn.

C. Đảo trộn thức ăn.

D. Cả A và C.

 

Lời giải:
 

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

D

D

D

C

 

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

D

B

D

B


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác