Trang chủ
Bình chọn:
4.3 trên 3 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG IV: HÔ HẤP

Giải bài tập trắc nghiệm trang 41 chương IV hô hấp Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau :

Bài 1. Trong quá trình hô hấp, sự trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài diễn ra ở

A. Khí quản.                                           B. Phổi.

C. Khoang mũi.                                      D. Cả A và B.

Bài 2. Tốc độ vận chuyển máu ở các mao mạch phổi diễn ra chậm

A. Thuận lợi cho quá trình trao đổi khí.

B. Tăng khả năng hấp thụ các chất.

C. Giúp tăng hiệu quả hô hấp.

D. Cả A và B.

Bài 3. Hiệu quả hô hấp sẽ tăng khi

A. Thở sâu.                                             B. Chở bình thường.

C. Tăng nhịp thở.                                     D. Cả A và B.

Bài 4. Cách hô hấp đúng là

A. Thở bằng mũi.                                    B. Thở bằng miệng.

C. Hít vào ngắn hơn thở ra.                     D. Cả A và B.

Bài 5. Sự trao đổi khí ử tế bào diễn ra theo cơ chế

A. Thẩm thấu.

B. Từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao.

C. Khuếch tán từ nơi có nồng độ khí cao đến nơi có nồng độ khí thấp.

D. Cả A và C.

Bài 6. Hệ hô hấp gồm

A. Đường dẫn khí.                            B. Khoang mũi.                     C. Hai lá phổi.                   D. Cả A, B và C.

Bài 7. Khí cặn là gì ?

A. Là khí thường được đổi mới.

B. Là khí bẩn đọng lại ở đường dẫn khí.

C. Là khí còn lại trong phổi.

D. Cả A và B.

Bài 8. Không khí trong phổi cần thường xuyên đổi mới vì

A. Tế bào cần nhiều không khí.

B. Cần có 02 cung cấp cho mọi hoạt động thường xuyên diễn ra trong cơ thể.

c. Cần có C02 cung cấp cho tế bào.

D. Cả A, B và c đều sai. 

 

Lời giải:

 
 

Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

B

A

A

A

 

Bài 5

Bài 6

Bài 7

Bài 8

C

D

C

B

 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác