Trang chủ
Bình chọn:
4.7 trên 35 phiếu

Giải bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 15, 16 bài 4 Biểu diễn lực Sách giáo khoa (SGK) Vật lí 8. Câu C1: Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1...

Bài C1 - Trang 15 SGK Vật lí 8

Hãy mô tả thí nghiệm trong hình 4.1, hiện tượng trong hình 4.2 và nêu tác dụng của lực trong từng trường hợp.

 

  

 

Trả lời.

Hình 4.1 : Lực hút của nam châm lên miếng thép làm tăng vận tốc của xe lăn, nên xe lăn chuyển động nhanh lên.

Hình 4.2 : Lực tác dụng của vợt nên quả bóng làm quả bóng bị biến dạng và ngược lại, lực mà quả bóng đập vào vợt làm vợt bị biến dạng.


Bài tập C2 - Trang 16 SGK Vật lí 8

Biểu diễn các lực sau đây : 

- Trọng lực của một vật có khối lượng 5 kg (tỉ xích 0,5 cm ứng với 10N).

- Lực kéo 15000N theo phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải (tỉ lệ xích là 1cm ứng với 5000N).

Hướng dẫn.


Bài tập C3 - Trang 16 SGK Vật lí 8

Diễn tả bằng lời các yếu tố của các lực vẽ ở hình 4.4 

                 

Hướng dẫn.

a) \(\overrightarrow{F_{1}}\) : tại điểm đặt A, phương thẳng đứng, chiều từ dưới lên, cường độ lực F1 = 20N.

b) \(\overrightarrow{F_{2}}\) : điểm đặt tại B, phương nằm ngang, chiều từ trái sang phải, cường độ F2 = 30N.

c) \(\overrightarrow{F_{3}}\) : điểm đặt tại C, phương nghiêng một góc 30o so với phương nằm ngang, chiều              hướng lên, cường độ F3 = 30N

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me