Trang chủ
Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Giải bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG II. NHIỆT HỌC - VẬT LÍ 8

Giải bài tập trang 85, 86 bài 24 Công thức tính nhiệt lượng Sách giáo khoa (SGK) Vật lí 8. Câu C6: Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi...

Bài C6 trang 85 sgk vật lý 8

Trong thí nghiệm này những yếu tố nào thay đổi, không thay đổi ?

Bài giải:

Khối lượng không đổi, độ tăng nhiệt độ giống nhau, chất làm vật khác nhau.


Bài C7 trang 85 sgk vật lý 8

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc chất làm vật không ?

Bài giải:

Nhiệt lượng vật cần thu vào để nóng lên có phụ thuộc vào chất làm vật.


Bài C8 trang 86 sgk vật lý 8

Muốn xác định nhiệt lượng vật thu vào cần tra bảng để biệt độ lớn của đại lượng nào và đo độ lớn của những đại lượng nào, bằng những dụng cụ nào ?

Bài giải:

Tra bảng để biệt nhiệt dung riêng; cân vật để biết khối lượng, đo nhiệt độ để xác định độ tăng nhiệt độ.


Bài C9 trang 86 sgk vật lý 8

 Tính nhiệt lượng cần truyền cho 5 kg đồng để tăng nhiệt độ từ 200C lên 500C.

Bài giải:

57000 J = 57 kJ


Bài C10 trang 86 sgk vật lý 8

Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng 0,5 kg chứa 2 lít nước ở 250C. Muốn đun sôi ấm nước này cần một nhiệt lượng bằng bao nhiêu ?

Bài giải:

663 000 J = 663 kJ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me