Trang chủ
Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Giải bài tập Vật lí 8

CHƯƠNG I. CƠ HỌC

Giải bài tập trang 22, 23 bài 7 áp suất Sách giáo khoa (SGK) Vật lí 8. Câu C1: Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực...

Bài C1 trang 25 sgk vật lí lớp 8

 Trong số các lực được ghi ở dưới hình 7.3a và b, thì lực nào là áp lực?

  

Hướng dẫn.

a) Lực của máy léo tác dụng lên mặt đường.

b) Cả 2 lực.


Bài C2 trang 26 sgk vật lí lớp 8

Hãy dựa vào thí nghiệm ở hình 7.4 cho biết tác dụng của áp lực phụ thuộc vào những yếu tố nào bằng cách so sánh các áp lực, diện tích bị ép và độ lún của khối kim loại xuống bột hoặc cát mịn của trường hợp (1) với trường hợp (2), của trường hợp (1) với trường hợp (3).

Tìm các dấu “=”, “>”, “<” thích hợp cho các ô trống của bảng 7.1.

Hướng dẫn.

Bảng 7.1                        Bảng so sánh


Bài C3 trang 26 sgk vật lí lớp 8

 Chọn từ thích hợp cho các chỗ trống của kết luận dưới đây:

Tác dụng của áp lực càng lớn khi áp lực…(1)…và diện diện tích bị ép…(2)…

Hướng dẫn.

(1) Càng mạnh.                                           (2) Càng nhỏ.


Bài C4 trang 27 sgk vật lí lớp 8

Dựa vào nguyên tắc nào để làm tăng giảm áp suất? Nêu những ví dụ về việc làm tăng, giảm áp suất trong thực tế.

Hướng dẫn.

Lưỡi dao càng mỏng thì dao càng sắc, vì dưới tác dụng của cùng một áp lực, nếu diện tích bị ép càng nhỏ (lưỡi dao dài mỏng) thì tác dụng của áp lực càng lớn (dao càng dễ cắt gọt các vật).


Bài C5 trang 27 sgk vật lí lớp 8

Một xe tăng có trọng lượng 340000 N. Tính áp suát của xe tăng lên mặt đường nằm ngang, biết rằng diện tích tiếp xúc các bản xích với đất là 1,5 m2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một ôtô nặng 20 000N có diện tích các bánh xe tiếp xúc với mặt đất nằm ngang là 250 cm2. Dựa vào kết quả tính toán ở trên, hãy trả lời câu hỏi đã đặt ra ở phần mở bài.

Giải

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang là:

        \(P_1 = \frac{F}{S} = \frac{340000}{1,5}= 226 666,6 N/m^2\)

Áp suất của ôtô lên mặt đường nằm ngang là:

        \(P_2 = \frac{F}{S}\) = \(\frac{20000}{0,0250} = 800 000 N/m^2\)

Áp suất của xe tăng lên mặt đường nằm ngang còn nhỏ hơn nhiều lần áp suất của ôtô. Do đó xe tăng chạy được trên đất mềm.

Máy kéo nặng nề hơn ôtô lại chạy được trên đất mềm là do máy kéo dùng cích có bản rộng nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của máy kéo nhỏ. Còn ôtô dùng bánh (diện tích bị ép nhỏ), nên áp suất gây ra bởi trọng lượng của ôtô lớn hơn.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác