Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 10: How much time do we have?

Giải bài tập Lesson Four: Phonics and Spelling - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen, point, and repeat.

Click here to listen

Hướng dẫn:

walked: đi bộ

finished: hoàn thành

washed: rửa sạch

waited: chờ đợi

painted: sơn

started: bắt đầu

showed: thể hiện

played: chơi

rained: mưa to

2. Listen and read.

Click here to listen

Dịch:

1. Hôm qua Alice đi bộ tới trường. Cô ấy bị ướt vì trời mưa to. Khi Alice hoàn thành bài tập về nhà, cô ấy sơn màu một bức tranh và cho mẹ cô ấy xem.

2. Chúng tôi đã đợi đến tận khi trận bóng chày bắt đầu, Đội chơi đến tận 10 giờ 30.

3. Read again. Circle the 'ed' words in blue when say 't', in green when they say 'id', and in purple when they say 'd'.

Hướng dẫn:

'ed' say 't': walked, finished

'ed' say 'id': painted, waited, started

'ed' say 'd': rained, played

4. Listen to the words. Write them in the correct boxe.

Click here to listen

 

painted   washed    played  showed   walked   waited   finished   started    rained

says 't'

says 'id'

says 'd'

Hướng dẫn:

says 't'

washed   

walked  

finished  

says 'id'

painted  

waited  

started   

says 'd'

played 

showed  

rained

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me