Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Địa lí lớp 5

Giải câu 1, 2, 3, bài tập lí thyết trang 123 SGK Địa lí 5. Câu 1: cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào...

Quan sát hình 1, cho biết châu Mĩ giáp với những đại dương nào.

 


GỢI Ý LÀM BÀI

Châu Mĩ giáp với những đại dương:

- Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương

- Phía Tây giáp Thái Bình Dương

- Phía Đông giáp Đại Tây Dương.


Dựa vào bảng số liệu ở bài 17, cho biết châu Mĩ đứng thứ mấy về diện tích trong các châu lục trên thế giới.

 


GỢI Ý LÀM BÀI

Trong các châu lục trên thế giới, diện tích của Châu Mĩ đứng thứ 2 (42 triệu km2)


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi cao ở phía tây.

 


GỢI Ý LÀM BÀI

Các dãy núi cao ở phía tây là:

- Coóc-đi-e

- An-đét


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Hai đồng bằng lớn ở giữa.

 


GỢI Ý LÀM BÀI

- Đồng bằng Trung tâm

- Đồng bằng A-ma-dôn.


Dựa vào hình 1, hãy chỉ và đọc tên: Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông.

 


GỢI Ý LÀM BÀI

Các dãy núi thấp và cao nguyên ở phía đông là:

- A-pa-lát

- Bra-xin.


Bài 1 trang 123 SGK Địa lí 5

Tìm châu Mĩ trên quả Địa cầu hoặc trên Bản đồ Tự nhiên Thế giới.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

– Bao gồm : Bắc Mĩ, Trung Mĩ và Nam Mĩ.

– Phía Bắc giáp Bắc Băng Dương, phía Tây giáp Thái Bình Dương, phía Đông giáp Đại Tây Dương.

– Kênh đào Pa-na-ma nối Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.


Bài 2 trang 123 SGK Địa lí 5

Em hãy nêu đặc điểm của địa hình châu Mĩ.

GỢI Ý LÀM BÀI

Địa hình châu Mĩ thay đổi từ tây sang đông :

- Dọc bờ biển phía tây là 2 dãy núi cao và đồ sộ Coóc-đi-e và An-đét.

- Giữa là những đồng bắng lớn : đồng bằng Trung tâm và đồng bằng A-ma-dôn.

- Phía đông là các núi thấp và cao nguyên: A-pa-lát và Bra-xin.


Bài 3 trang 123 SGK Địa lí 5

Chỉ 2 con sông : Mi-xi-xi-pi và A-ma-dôn trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ.

 

GỢI Ý LÀM BÀI

Các em dựa trên Bản đồ Tự nhiên châu Mĩ để xác định 2 con sông Mi-xi-xi-pi ở Bắc Mĩ và sông A-ma-dôn ở Nam Mĩ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me