Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 10: How much time do we have?

Giải bài tập Lesson Five: Skills Time! - Unit 10 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

Reading

1. Look at the pictures. What do you know about Giang's vacation?

2. Listen and read.

Click here to listen

 

Dear Long,

How are you?

We had a really unusual start to our vacation! My family and I were on a bus to Vung Tau. It was a long journey but it was comfortable and we were happy. Suddenly, we heard a bang. The bus stopped and the driver couldn't start it again.

I was disappointed and bored, so my mom and dad said we could walk to the nearest town and meet the bus there when it started again. It was night and we could see lights in town on the road. It looked like a festival! The other people on the bus walked with us!

When we got to the town, there was a band playing and people were dancing on a stage. There were lots of beautiful lights decorating the street. All the people in the town said, "Hello", when they saw all of us. We had some really fresh fruit and they gave us some drinks. I talked to a boy who was ten years old, like me. He was really friendly. We all listened to the band together. Then the bus came into the town. The driver also ate some food before we started our travel again to Vung Tau. We had a fantastic evening and it was a great start to our vacation!

Write soon to tell me about your vacation.

Love,

Giang.

Dịch:

Long thân mến,

Bạn có khỏe không?

Chúng tớ bắt đầu kì nghỉ thực sự bất thường! Gia đình tớ và tớ đi xe buýt với Vũng Tàu. Nó là một hành trình dài nhưng nó thoải mái và gia đình tớ hạnh phúc. Đột nhiên, gia đình tớ nghe thấy một tiếng nổ. Xe buýt dừng lại và tài xế không thể bắt đầu lại.

Tôi thất vọng và buồn chán, vì thế mẹ và bố tôi đã nói chúng ta có thể đi bộ tới thị trấn gần đó và sẽ bắt xe buýt khi nó khởi động lại được. Trời đã tối, và chúng tôi phải soi đèn trên đường vào thị trấn. Trông giống như một lễ hội! Những người khác trên xe buýt cũng đi cùng chúng tôi.

Khi chúng tôi vao fthij trấn, có một ban nhạc đang chơi và mọi người đang nhảy trên sân khấu. Có nhiều ánh đèn đẹp trên đường. Tất cả mọi người trong thị trấn nói "Xin chào", khi họ nhìn thấy chúng tớ. Chúng tôi có một ít hoa quả sạch và họ đưa chúng tớ một ít nước. Tớ nói chuyện với một cậu bé khoảng 10 tuổi, giống tớ. Cậu ấy thực sự thân thiện. Tất cả chúng tớ nghe nhạc cùng nhau. Sau đó xe buýt đến thị trấn. Tài xế cũng ăn một ít thức ăn trước khi chúng tớ bắt đầu lại hành trình tới Vũng Tàu. Chúng tớ đã có một buổi tối lãng mạn và nó thật tuyệt để bắt đầu kỳ nghỉ của chúng tớ.

Hãy viết lại cho tớ sớm kể cho tớ nghe về kì nghỉ của cậu nhé.

Thân,

Giang.

3. Underline these words in the text. Guess their meanings and then check them in the dictionary.

unusual            journey       disappointed          fresh             friendly

Hướng dẫn:

unusual: bất thường           

journey: hành trình     

disappointed: thất vọng       

fresh: tươi sạch         

friendly: thân thiện

4. Read again and write 'T' (true) or 'F' (false).

1. The journey was quite short. F

2. The family walked to a station. _____

3. The bus was fixed that night. ______

4. Giang enjoyed the start of his vacation. _____

Hướng dẫn:

2 – F

3 – T

4 – T

Dịch:

1. Hành trình rất ngắn.

2. Gia đình đã đi bộ tới trạm.

3. Xe buýt đã sửa trong đêm đó.

4. Giang thích thú khi bắt đầu kỳ nghỉ của họ

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me