Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Extensive reading: School

Giải bài tập Extensive reading: School - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Look at the picture. What school events do the pictures show?

2. Read.

 

Special Days.

My name's Vy,and I'm from Viet Nam. My favorite day in the school year is Spring Festival. Schools usually have this festival early in the year when the weather is not too hot, often around Vietnamese New Year. We decorate the school using some spring flowers and play some fun games with our teachers. There is usually delicious food and even sweets! Some children play music or do dances for everyone to watch. Our parents usually come, too. The teachers give prizes for children. Everyone has lots of fun.

Hi. I'm Ji-min.In Korea, we have a special day called "Sports Day". We usually have Sports Day in the fall, because the weather is cooler then. It's too hot to run races in the summer. There is a big rehearsal on the day before Sports Day, to make sure that everything will go well the next day. We practice our races and events on the school field. The teachers always make sure that we drink lots of water, because we get hot from all the exercise. There are races for the students, the parents, and even the grandparents. It's a wonderful day, and we all enjoy it.

Dịch:

Tôi là Vy, và tôi đến từ Việt Nam. Ngày yêu thích của tôi trong năm học là Lễ hội Mùa Xuân. Trường học luôn tổ chức lễ hội này đầu năm, khi mà thời tiết không qua nóng, thường là vào dịp Tết Nguyên Đán của người Việt Nam. Chúng tôi trang trí trường học bằng cách sử dụng một số loài hoa mùa xuân và chơi những trò chơi vui vẻ với giáo viên. Thường có những món ăn ngon và cả ngọt! Một vài đứa trẻ nghe nhạc hoặc nhảy để mọi mọi xem. Bố mẹ của chúng tôi cũng đến. Giáo viên trao giải cho những đứa trẻ. Mọi người rất vui.

Xin chào, tôi là Ji-min. Ở Hàn Quốc, chúng tôi có một ngày đặc biệt gọi là "Ngày Thể Thao". Chúng tôi thường tổ chức Ngày hội Thể Thao vào mùa Thu, bởi vì thời tiết khi đó mát hơn. Thời tiết quá nóng để chạy vào mùa hè. Có một buổi tập dượt lớn vào ngày trước Ngày hội Thể Thao, để đảm bảo rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp vào ngày kế tiếp. Chúng tôi tập dượt đua và sự kiện trên khu vực trường. Giáo viên luôn chắc chắn rằng chúng tôi uống nhiều nước, bởi vì chúng tôi sẽ bị nóng lên từ các bài tập. Có nhiều cuộc đua cho học sinh, phụ huynh, và thậm chí cả ông bà. Đó là một ngày tuyệt vời. Và chúng tôi thích nó.

3. Read again. Where are the children from?

Hướng dẫn giải:

Vy's from Viet Nam.

Ji-min from Korean.

4. Read again and answer the question.

1. Why do Vietnamese schools have Spring Festival early in the year?

2. Who do dances on their Spring Festival?

3. Who has sweets on their Spring Festival?

4. Why do Korean schools have Sports Day in the fall?

5. Why do Korean children practice on the day before Sports Day?

6. Why do Korean teachers make sure the children drink lots of water?

Hướng dẫn giải:

1. Because the weather is not too hot.

2. Some children do dances for everyone to watch.

3. The teachers give prizes for children.

4. Because the weather is cooler.

5. Because they want to make sure that everything will go well the next day.

6. Because they get hot from all the exercise.

Dịch:

1. Tại sao trường học ở Việt Nam thường tổ chức Lễ Hội Mùa Xuân vào năm mới?

=> Vì thời tiết không quá nóng.

2. Ai nhảy reong Lễ Hội Mùa Xuân của họ?

=> Một vài đứa trẻ nhảy cho mọi người xem.

3. Ai có kẹo ngọt trong Lễ Hội Mùa Xuân của họ?

=>Giáo viên trao giải cho những đứa trẻ.

4. Tại sao trường học ở Hàn Quốc có Ngày hội Thể Thao vào mùa thu?

=> Bởi vì thời tiết mát hơn.

5. Tại sao những đứa trẻ Hàn Quốc tập dượt vào ngày trước Ngày Hội Thể Thao?

=> Bởi vì họ muốn chắc chắn rằng mọi thé sẽ diễn ra tốt đẹp vào ngày tiếp theo.

6. Tại sao giáo viên Hàn Quốc phải chắc chắn những đứa trẻ uống nhiều nước?

=> Bởi vì chúng sẽ bị nóng lên từ tất cả các bài tập.

5.Ask and answer.

1. What special days does your school have?

2. What your favorite school event? why?

Hướng dẫn giải:

1. My school have Children's Day on June 1st.

2. My favorite school event is some children dance for everyone to watch..

Dịch:

1. Trường của bạn có những ngày lễ hội gì?

=> Trường của tôi có ngày Tết Thiếu Nhi vào ngày 1 tháng Sáu.

2. Sự kiện trường học mà bạn yêu thích là gì? Tại sao?

=> Sự kiện trường học yêu thích của tôi là những đứa trẻ nhảy cho mọi người xem.

6. Make a program for a special day at your school. Include your favorite activities and events. Talk about your program.

 

Hướng dẫn:

At ten o'clock, there's a running race. At ten fifteen, there's a jump rope race for the teacher. At ten thirty, there's a dance competition. At eleven o'clock. there's parent's race.

Dịch:

Lúc 10 giờ, có một cuộc thi chạy. Lúc 10 giờ 15, có một cuộc thi nhảy dây cho giáo viên. Vào lúc 10 giờ 30, có một cuộc thi khiêu vũ. Lusc11 giờ, có cuộc thi chạy cho cha mẹ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me