Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Chân trời sáng tạo

TUẦN 7: MẢNH GHÉP YÊU THƯƠNG

1. Đọc hai đoạn mở bài dưới đây và cho biết: a. Ở đoạn mở bài thứ nhất, lễ đón học sinh lớp Một được giới thiệu bằng cách nào? b. Ở đoạn mở bài thứ hai, cách giới thiệu lễ đón học sinh lớp Một có gì khác? 3. Viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn thuật lại một việc tốt mà em hoặc bạn bè, người thân,... đã làm.

Câu 1 trang 60 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Đọc hai đoạn mở bài dưới đây và cho biết:

a. Ở đoạn mở bài thứ nhất, lễ đón học sinh lớp Một được giới thiệu bằng cách nào?

b. Ở đoạn mở bài thứ hai, cách giới thiệu lễ đón học sinh lớp Một có gì khác?

Trả lời:

a. Ở đoạn mở bài thứ nhất, lễ đón học sinh lớp Một được giới thiệu bằng cách: giới thiệu ngắn gọn, trực tiếp về quy mô và không khí của buổi lễ đón học sinh lớp Một.

b. Ở đoạn mở bài thứ hai, cách giới thiệu lễ đón học sinh lớp Một có điểm khác: giới thiệu cả về những buổi lễ đón học sinh lớp Một các năm trước đó, rồi mới liên hệ tới lễ đón học sinh lớp Một năm nay.

Câu 2 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Đọc hai đoạn văn dưới đây và cho biết:

a. Đoạn văn nào nêu kết thúc sự việc?

b. Đoạn văn nào bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận riêng của người viết về sự việc?

Trả lời:

a. Đoạn văn 1 nêu kết thúc sự việc.

b. Đoạn văn 2 bày tỏ suy nghĩ, cảm nhận riêng của người viết về sự việc.

Câu 3 trang 61 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 1 CTST: Viết đoạn mở bài trực tiếp và đoạn kết bài mở rộng cho bài văn thuật lại một việc tốt mà em hoặc bạn bè, người thân,... đã làm.

Trả lời:

Đoạn mở bài trực tiếp:

Em đã làm một việc tốt khi tới trường học sáng nay, em đã nhường ghế cho một bà cụ ngồi vào chỗ của mình.

Đoạn kết bài mở rộng:

Việc tốt không chỉ có ngày hôm nay, không chỉ dừng lại ở bản thân em và không chỉ với những bà cụ già cần giúp đỡ. Bất kể chúng ta là ai, khi nào, với ai, đều có thể làm những việc tốt, để việc tốt được nhân rộng và hiện hữu rộng khắp hơn nữa.

* Vận dụng

Tìm thành ngữ, tục ngữ phù hợp với nội dung câu chuyện "Một li sữa".

Trả lời:

- Ở hiền gặp lành

- Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác