Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Soạn bài Tiếng Việt lớp 4 - Cánh Diều

Bài 11. Trái tim yêu thương

1. Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì? a, Mấy hôm nay, Chi đang rất bối rối. b, Ry-an là một cậu bé người Ca-na-da. c, Cô bé chạy thoát về nhà gọi anh. 2. Mỗi bộ phận in đậm nói trên trả lời cho câu hỏi nào?

I. Nhận xét

Câu 1 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Bộ phận in đậm trong mỗi câu sau được dùng để làm gì?

a, Mấy hôm nay, Chi đang rất bối rối.

b, Ry-an là một cậu bé người Ca-na-da.

c, Cô bé chạy thoát về nhà gọi anh.

- Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ.       

- Kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ.      

- Miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ 

Trả lời: 

a) Bộ phận in đậm được dùng để miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

b) Bộ phận in đậm được dùng để giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ.

c) Bộ phận in đậm được dùng để kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ.

Câu 2 trang 13 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Mỗi bộ phận in đậm nói trên trả lời cho câu hỏi nào?

Trả lời:

a) Bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi Thế nào?

b) Bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi Là ai?

c) Bộ phận in đậm trả lời cho câu hỏi Làm gì?

II. Bài học

Vị ngữ là một trong hai thành phần chính của câu, dùng để:

a) Giới thiệu, nhận xét về sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Là gì?)

b) Kể hoạt động của sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Làm gì?)

c) Miêu tả đặc điểm, trạng thái của sự vật được nêu ở chủ ngữ (trả lời câu hỏi Thế nào?)

III. Luyện tập

Câu 1 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Tìm vị ngữ của mỗi câu trong đoạn văn sau:

Chàng trai lên xe buýt và ngồi cạnh bà cụ đi chân đất. Cậu nhìn từ chân bà cụ sang chân mình. Đôi giày của cậu mới tinh. Cậu đã tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được. Nhưng rồi cậu cúi xuống, cởi giày và ngồi xuống sàn xe. Cậu nhấc bàn chân lạnh cóng của bà cụ lên, xỏ tất và giày vào chân bà cụ. Bà cụ sững người, khẽ nói lời cảm ơn.

Sách Truyện kể về những trái tim nhân hậu

Trả lời: 

- Các vị ngữ là:

+ lên xe buýt và ngồi cạnh bà cụ đi chân đất

+ nhìn từ chân bà cụ sang chân mình

+ đã tiết kiệm tiền tiêu vặt khá lâu mới mua được

+ cúi xuống, cởi giày và ngồi xuống sàn xe

+ nhấc bàn chân lạnh cóng của bà cụ lên, xỏ tất và giày vào chân bà

+ sững người, khẽ nói lời cảm ơn

Câu 2 trang 14 SGK Tiếng Việt lớp 4 Tập 2 Cánh diều: Đặt một câu nói về lòng nhân ái. Xác định vị ngữ của câu đó.

Trả lời:  

Cô ấy là người có một tấm lòng thật nhân ái. 

Vị ngữ:  là người có một tấm lòng thật nhân ái

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác