Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

Đánh dấu X vào □ trước câu thơ có dạng Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

I - Nhận xét

1. Gạch hai gạch dưới câu Ai là gì ? trong đoạn văn sau :

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi:

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ?

- Em là cháu bác Tự. Em về làng nghỉ hè.

2. Vị ngữ của câu Ai là gì ? do những từ ngữ nào tạo thành ?

II - Luyện tập

1.  Đánh dấu X vào □ trước câu thơ có dạng Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

□ Người là Cha, là Bác, là Anh

□ Quả tim lớn lọc trăm dòng máu nhỏ.

□ Quê hương là chùm khế ngọt

□ Cho con trèo hỏi mỗi ngày.

□ Quê hương là đường đi học

□ Con về rợp bướm vàng bay.

2. Nối từ ngữ ở cột A với từ ngữ thích hợp ở cột B để tạo thành câu kể Ai là gì ?

              A                                       B

Sư tử

là nghệ sĩ múa tài ba

Gà trống

là dũng sĩ của rừng xanh

Đai bàng

là chúa sơn lâm

Chim công

là sứ giả của bỉnh minh

3. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để tạo câu kể Ai là gì ?

.............là một thành phố lớn.

............. là quê hương của nhũng làn điệu dân ca quan họ.

............. là nhà thơ.

............. là nhà thơ lớn của Việt Nam.


TRẢ LỜI:

I - Nhận xét

1. Gạch hai gạch dưới câu Ai là gì ? trong đoạn văn sau :

Một chị phụ nữ nhìn tôi cười, hỏi :

- Em là con nhà ai mà đến giúp chị chạy muối thế này ?

Em là cháu bác Tư. Em về làng nghỉ hè.

2. Vị ngữ của câu Ai là gì ? do những từ ngữ nào tạo thành ?

Vị ngữ của câu Ai là gì ? do danh từ hoặc cụm danh từ tạo thành.

II - Luyện tập

1. Đánh dấu X vào trước câu thơ có dạng Ai là gì ?. Gạch dưới bộ phận vị ngữ trong mỗi câu vừa tìm được.

x Người là Cha, là Bác, là Anh.

x Quê hương là chùm khế ngọt.

x Quê hương là đường đi học.

3. Điền vào chỗ trống những từ ngữ thích hợp để đặt câu kể Ai là gì ?

Hải Phòng là một thành phố lớn.

Bắc Ninh là quê hương của những làng điệu dân ca quan họ.

Xuân Quỳnh là nhà thơ.

Tố Hữu là nhà thơ lớn của Việt Nam.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác