Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 - 55), trả lời câu hỏi:

I - Nhận xét

Đọc lại bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 - 55), trả lời câu hỏi:

a) Bản tin này gồm mấy đoạn ?.............................

b) Viết vào chỗ trống sự việc chính được nêu ở mỗi đoạn, tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai câu.

Đoạn

Sự việc chính

Tóm tắt mỗi đoạn

 

...........

 

....................

 

 

 

...........................

c) Viết tóm tắt toàn bộ bản tin : Vẽ về cuộc sống an toàn.

(II) - Luyện tập

1. Đọc bản tin Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 63 - 64), tóm tắt bản tin bằng ba hoặc bốn câu :

................

2. Dựa theo cách trình bày bài báo Vẽ về cuộc sống an toàn (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 - 55), em hãy viết phần tóm tắt in đậm cho bài báo Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

17-11-1994................

TRẢ LỜI:

(I) Nhận xét

Đọc lại bản tin Vẽ vể cuộc sống an toàn (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54-55) và trả lời câu hỏi :

a) Bản tin này gồm mấy đoạn ? Bản tin gồm 4 đoạn.

b) Ghi vào chỗ trống trong bảng dưới đây sự việc chính được nêu ở mỗi đoạn, tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai câu.

Đoạn

Sự việc chính

Tóm tắt mỗi đoạn

1

Cuôc thi vẽ tranh với chủ đề. Em muốn sống an toàn vừa được tổng kết.

UNICEF Việt Nam và báo Thiểu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh với chủ đề em muốn sống an toàn.

 2

Nội dung và kết quả của cuộc thi.

Trong 4 tháng có 50.000 bức tranh của thiếu nhi gửi đến.

 3

Nhận thức của thiếu nhi bộc lộ qua những tác phẩm dự thi.

Tranh vẽ cho thấy kiến thức của thiểu nhi về an toàn rất phong phú.

 4

 Năng lực hội họa của thiếu nhi bộc lộ qua cuôc thi.

Tranh dự thi có ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ.

c) Viết tóm tắt toàn bộ bản tin : Vẽ về cuộc sống an toàn.

UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh với chủ đề. Em muốn sống an toàn. Trong vòng 4 tháng (từ thảng 4 - 2001), cuộc thi đã thu hút được 50.000 bức tranh của thiếu nhi khắp nơi gửi đến. Các bức tranh cho thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông rất phong phú, không những vậy tranh còn được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa sáng tạo đến bất ngờ.

(II) Luyện tập

1. Đọc bản tin Vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 63 - 64), tóm tắt bản tin bằng 3 hoặc 4 câu :

Ngày 17-11-1994, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngày 29-11-2000. UNESCO lại công nhận Vịnh Hạ Long là di sản về địa chất, địa đạo : Quyết định trên của UNESCO được công bố tại Hà Nội chiều ngày 11-12-2000.

Tóm tắt bằng 4 câu :

Ngày 17-11-1994, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Ngày 29-11-2000, UNESCO lại công nhận vịnh Hạ Long là di sản về địa chất, địa đạo. Ngày 11-12- 2000, quyết định trên được công bố tại Hà Nội. Sự kiện này cho thấy Việt Nam rất quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị của các di sản thiên nhiên.

2. Dựa theo cách trình bày bài báo vẽ về cuộc sống an toàn (sách Tiếng Việt 4, tập hai, trang 54 - 55), em hãy viết phần lớn tóm tắt in đậm cho bài báo vịnh Hạ Long được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

- 17-11-1994, vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

- 29-11-2000 được tái công nhận là di sản thiên nhiên thế giới, trong đó nhấn mạnh các giá trị về địa chất, địa đạo.

- Chiều 11-2-2000 họp báo công bố quyết định của UNESCO.

- Việt Nam rất quan tâm đến việc bảo tồn và phát huy giá trị.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác