Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 2

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút ?

Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng

1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì ?

□ Li-li-pút

□ Gu-li-vơ

□ Không có tên

2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này ?

□ Chỉ có nước Li-li-pút

□ Chỉ có nước Bli-phút

□ Có hai nước Li-li-pút và Bli-phút

3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng ?

□ Li-li-pút

□ Bli-phút

□ Cả hai nước

4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp” ?

[..] Vì thấy người lạ.

[..] Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn,

[..] Vì Gu-li-vơ mang theo nhiều móc sắt.

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút ?

[..] Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hoà bình.

[..] Vì Gu-li-vơ ngại đánh nhau vối quân địch.

[..] Vì Gu-li-vơ đang sống ở nước Bli-phút.

6. Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây ?

[..] Hoà nhau

[..] Hoà tan

[..] Hoà bình

7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì ?

[..] Câu kể

[..] Câu hỏi

[..] Câu khiến

8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ ?

[..] Tôi

[..] Quân trên tàu 

[..]  Trông thấy

Trả lời:

1. Nhân vật chính trong đoạn trích tên là gì ?

Gu-li-vơ

2. Có những nước tí hon nào trong đoạn trích này ?

x Có hai nước Li-li-pút và Bli-phút

3. Nước nào định đem quân xâm lược nước láng giềng ?

Bli-phút

4. Vì sao khi trông thấy Gu-li-vơ, quân địch “phát khiếp” ?

[.x.] Vì trông thấy Gu-li-vơ quá to lớn,

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút ?

[.x.] Vì Gu-li-vơ ghét chiến tranh xâm lược, yêu hoà bình.

6. Nghĩa của chữ hoà trong hoà ước giống nghĩa của chữ hoà nào dưới đây ?

[.x.] Hoà bình

7. Câu Nhà vua lệnh cho tôi đánh tan hạm đội địch là loại câu gì ?

[.x.] Câu kể

8. Trong câu Quân trên tàu trông thấy tôi, phát khiếp, bộ phận nào là chủ ngữ ?

[.x.] Quân trên tàu 

Giaibaitap.me


Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác