Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

LUYỆN TỪ VÀ CÂU - CÁCH VIẾT TÊN NGƯỜI, TÊN ĐỊA LÍ NƯỚC NGOÀI

I - Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu DHân, Công-gô

Biết rằng chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy phân tích những tên riêng chưa được phân tích và ghi kết quả vào bảng.

Tên người

Số bộ phận

Số tiếng của bộ phận 1

Số tiếng của bộ phận 2

Viết hoa

Lép Tôn-xtôi

2

1 (Lép)

2 (Tôn / xtôi)

Lép, Tôn

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

3 (Mô/rít/xơ)

3 (Mát/téc/ lích)

Mô, Mát

Tô-mát Ê-đi-xơn

 .........

 .........

 .........

 .........

Hi-ma-lay-a

1

4(Hi/ma/lay/a)

 .........

Hi

Đa-nuýp

.........

 .........

 .........

 .........

Lốt Ăng-giơ-lét

2

1 (Lốt)

3 (Ăng/giơ/lét)

Lốt, Ăng

Niu Di-lân

 .........

 .........

 .........

 .........

Công-gô

 .........

 .........

 .........

 .........

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?......................

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?

3. Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam:......................

II - Luyện tập

1. Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

  Viết chưa đúng Viết đúng
Tên người anbe anhxtanh  
  crítxtian anđécxen  
  iuri gagarin  
Tên địa lí  xanh pêtécbua  
  tôkyô  
  amadôn  
  niagara  

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :

TRẢ LỜI:

I - Nhận xét

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người

Số bộ phận

Bộ phận 1 - số tiếng

Bộ phận 2 - số tiếng

Viết hoa

M: Lép Tôn-xtôi

2

Lép (1)

Tôn / xtôi (2)

L, T

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

Mô-rít-xơ (3)

Mát-téc-lích (3)

M, M

Tô-mát Ê-đi-xơn

2

Tô-mát (2)

Ê-đi-xơn (3)

T, E

Hi-ma-lay-a

1

Hi-ma-lay-a (1)

 

H

Đa-nuýp

1

Đa-nuýp (1)

 

D

Lốt Ăng-giơ-lét 2 Lốt (1) Ăng-giơ-lét L, A
Niu Di-lân 2 Niu (1) Di-lân N, D
Công-gô 1 Công-gô (1)   C

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối.

3. Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,...

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt Nam : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt Nam.

II - Luyện tập

1. Tìm lại và viết lại cho đúng những tên riêng trong đoạn văn sau :

Gia đình ông Giô-dép lại chuyển về Ác-boa để Lu-i Pax-tơ có thể tiếp tục đi học, Ác-boa là một thị trấn nhỏ, không có những lâu đài đồ sộ, nguy nga, chỉ thấy những ngôi nhà nhỏ bé, cổ kính và những vườn nho con con. Dòng sông Quy-dăng-xơ hiền hòa lượn quanh thành phố với những chiếc cầu trắng phau.

==> Viết đúng lại: 

Lu-i Pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,

Quy-dăng-xơ ⟶ Quy-dang-xơ

2. Viết lại những tên riêng cho đúng quy tắc :

 

Viết chưa đúng

Viết đúng

Tên người

anbe anhxtanh

An-be Anh-xtanh

 

crítxtian anđécxen

Crit-xti-an An-đec-xen

 

iuri gagarin

l-u-ri Ga-ga-rin

Tên địa lý 

Xanh Pêtécbua 

Xanh Pê-téc-bua

  tôkiô Tô-ki-ô
  amadon A-ma-dôn
  niagara Ni-a-ga-ra

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước

Tên nước            Tên thủ đô

Nhật Bản               Tô-ki-ô

Cam-pu-chia         Phnôm-pênh

Pháp                    Pari

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác