Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải vở bài tập Tiếng Việt lớp 4

VBT TIẾNG VIỆT LỚP 4 TẬP 1

Chọn 1 trong 2 bài tập: Điền vào chỗ trống l hoặc n,

Chọn 1 trong 2 bài tập

1. Điền vào chỗ trống l hoặc n :

....ăm gian nhà cỏ thấp ....e te

Ngõ tối đêm sâu đóm…ập ... oè

....ưng giậu phất phơ màu khói nhạt

...àn ao ....óng ..ánh bóng trăng ... oe.

2. Điền vào chỗ trống uôn hoặc uông :

- ... nước, nhớ ng..........

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau m...................... nhớ cà dầm tương.

-  Đố ai lặn X................ vực sâu

Mà đo miệng cá... câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Ch....... kêu khê đánh bên thành cũng kêu.

TRẢ LỜI:

1. Điền vào chỗ trống l hoặc n

Năm gian nhà cỏ thấp le te

Ngõ tối đêm sâu đóm lập lòe

Lưng giậu phất phơ màu khói nhạt

Làn ao lóng lánh bóng trăng loe.

2. Điền vào chỗ trống uôn hoặc uông

- Uống nước, nhớ nguồn

- Anh đi anh nhớ quê nhà

Nhớ canh rau muống, nhớ cà dầm tương.

- Đố ai lặn xuống vực sâu

Mà đo miệng cá, uốn câu cho vừa.

-  Người thanh tiếng nói cũng thanh

Chuông kêu khẽ đánh bên thành cũng kêu

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác