Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Rô-bốt có 200 000 đồng. Rô-bốt mua 2 bộ cờ vua, mỗi bộ có giá 80 000 đồng. Hỏi Rô-bốt còn lại bao nhiêu tiền? Rô-bốt đặt các hạt thóc vào bàn cờ theo quy tắc: ô thứ nhất đặt 1 hạt thóc, ô thứ hai đặt 2 hạt thóc, ô thứ ba đặt 4 hạt thóc và cứ như vậy, số thóc đặt vào ô sau gấp đôi số thóc đặt vào ô trước đó. Biết rằng ô thứ mười tám đặt 131 072 hạt thóc. Hỏi Rô-bốt đặt bao nhiêu hạt thóc vào ô thứ hai mươi?

Hoạt động

Câu 1 trang 4 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Đặt tính rồi tính.

27 283 × 3          40 819 × 5          374 519 × 2

Lời giải:

Câu 2 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Đ, S?

Lời giải:

Sửa lại:

Câu 3 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Bóng đèn trong nhà có tuổi thọ 12 250 giờ. Bóng đèn đường có tuổi thọ gấp 3 lần tuổi thọ của bóng đèn trong nhà. Hỏi tuổi thọ của bóng đèn đường là bao nhiêu giờ?

Lời giải:

Tuổi thọ của bóng đèn đường là:

12 250 × 3 = 36 750 (giờ)

Đáp số: 36 750 giờ

Luyện tập

Câu 1 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Đặt tính rồi tính.

Lời giải:

Câu 2 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Chọn câu trả lời đúng

Rô-bốt có 200 000 đồng. Rô-bốt mua 2 bộ cờ vua, mỗi bộ có giá 80 000 đồng. Hỏi Rô-bốt còn lại bao nhiêu tiền?

A. 20 000 đồng                      

B. 40 000 đồng                                  

C. 60 000 đồng

Lời giải:

Giá tiền của 2 bộ cờ vua là: 80 000 x 2 = 160 000 (đồng)

Rô-bốt còn lại số tiền là: 200 000 – 160 000 = 40 000 (đồng)

Chọn đáp án B.

Câu 3 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Tính giá trị biểu thức.

Lời giải:

a) 460 839 + 29 210 × 3

= 460 839 + 87 630

= 548 469

b) 648 501 – 20 810 × 4

= 648 501 – 83 240

= 565 261

Câu 4 trang 5 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Rô-bốt đặt các hạt thóc vào bàn cờ theo quy tắc: ô thứ nhất đặt 1 hạt thóc, ô thứ hai đặt 2 hạt thóc, ô thứ ba đặt 4 hạt thóc và cứ như vậy, số thóc đặt vào ô sau gấp đôi số thóc đặt vào ô trước đó. Biết rằng ô thứ mười tám đặt 131 072 hạt thóc. Hỏi Rô-bốt đặt bao nhiêu hạt thóc vào ô thứ hai mươi?

Lời giải:

Số hạt thóc ở ô thứ mười chín là:

131 072 x 2 = 262 144 (hạt thóc)

Số hạt thóc ở ô thứ hai mươi là:

262 144 x 2 = 524 288 (hạt thóc)

Đáp số: 524 288 hạt thóc

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

  • Giải Toán 4 trang 7, 8 Kết nối tri thức tập 2

    Cứ 4 hộp sữa đóng được thành một vỉ sữa. Hỏi 819 635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất bao nhiêu vỉ sữa và còn thừa mấy hộp sữa? Cô Lan có 150 000 đồng. Sau khi mua 3 kg xoài thì cô còn 15 000 đồng. Hỏi mỗi ki-lô-gam xoài giá bao nhiêu tiền?

  • Giải Toán 4 trang 10, 11, 12, 13 Kết nối tri thức tập 2

    Các bạn chia thành hai đội để chơi trò chơi. Hãy xác định thành viên của mỗi đội, biết rằng các thành viên trong cùng một đội cầm miếng bìa ghi biểu thức có giá trị bằng nhau.

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác