Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 8: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Cứ 4 hộp sữa đóng được thành một vỉ sữa. Hỏi 819 635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất bao nhiêu vỉ sữa và còn thừa mấy hộp sữa? Cô Lan có 150 000 đồng. Sau khi mua 3 kg xoài thì cô còn 15 000 đồng. Hỏi mỗi ki-lô-gam xoài giá bao nhiêu tiền?

Hoạt động

Câu 1 trang 7 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Đặt tính rồi tính

Lời giải:

Câu 2 trang 7 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Bạn Nam thực hiện hai phép chia như sau:

Bạn Nam tính đúng hay sai? Nếu sai em hãy sửa lại cho đúng.

Lời giải:

Bạn Nam tính sai. Ta sửa lại như sau:

Câu 3 trang 7 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Cô Lan có 150 000 đồng. Sau khi mua 3 kg xoài thì cô còn 15 000 đồng. Hỏi mỗi ki-lô-gam xoài giá bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Tóm tắt

Có:  150 000 đồng

Mua: 3 kg xoài

Còn: 15 000 đồng

1 kg xoài: ? đồng

Bài giải

Số tiền để mua 3 kg xoài là:

150 000 – 15 000 = 135 000 (đồng)

Giá tiền của 1 kg xoài là:

135 000 : 3 = 45 000 (đồng)

Đáp số: 45 000 đồng

Luyện tập

Câu 1 trang 8 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Đặt tính rồi tính.

Lời giải:

Câu 2 trang 8 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Tìm hai số biết tổng và hiệu của chúng lần lượt là 34 500 và 4 500.

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số thứ nhất là:

(34 500 – 4 500) : 2 = 15 000

Số thứ hai là:

15 000 + 4 500 = 19 500

Đáp số: 15 000 và 19 500

Câu 3 trang 8 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Cứ 4 hộp sữa đóng được thành một vỉ sữa. Hỏi 819 635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất bao nhiêu vỉ sữa và còn thừa mấy hộp sữa?

Lời giải:

Ta có: 819 635 : 4 = 204 908 (dư 3)

Vậy 819 635 hộp sữa đóng được thành nhiều nhất 204 908 vỉ sữa và còn thừa 3 hộp sữa.

Đáp số: 204 908 hộp sữa, thừa 3 vỉ sữa.

Câu 4 trang 8 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Chọn câu trả lời đúng.

A-li-ba-ba có 250 000 đồng tiền vàng. A-li-ba-ba chia số đồng tiền vàng thành 5 phần bằng nhau rồi lấy một phần chia cho những người dân nghèo. Hỏi A-li-ba-ba còn lại bao nhiêu đồng tiền vàng?

A. 50 000 đồng tiền vàng                               

B. 200 000 đồng tiền vàng                                         

C. 150 000 đồng tiền vàng

Lời giải:

Mỗi phần có số đồng tiền vàng là:

250 000 : 5 = 50 000 (đồng)

A-li-ba-ba còn lại số đồng tiền vàng là:

250 000 – 50 000 = 200 000 (đồng)

Đáp số: 200 000 đồng tiền vàng.

Câu 5 trang 8 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 2

Chọn câu trả lời đúng.

Kết quả của phép tính ghi trên mỗi xe là tổng cân nặng (tính theo đơn vị ki lô gam) của xe và hàng hoá trên chiếc xe đó. Hỏi chiếc xe nào có thể đi qua cây cầu?

Lời giải:

Đổi: 20 tấn = 20 000 kg

Xe A. 42 230 : 2 = 21 115

Xe B. 125 040 : 6 = 20 840

Xe C. 137 550 : 7 = 19 650

Đổi: 20 tấn = 20 000 kg

Vì những xe có cân nặng (tính cả xe và hàng hóa) lớn hơn 20 tấn sẽ không được đi qua cây cầu nên chỉ có ô tô ghi được phép đi qua cầu.

Chọn đáp án C.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác