Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

1. Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 8 000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền? 2. Chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 quả và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 quả. Hỏi số túi táo hay túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi?

Bài 1 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Mai đến cửa hàng văn phòng phẩm mua 5 quyển vở, mỗi quyển giá 8 000 đồng và mua 2 hộp bút chì màu, mỗi hộp giá 25 000 đồng. Hỏi Mai phải trả cô bán hàng tất cả bao nhiêu tiền?

Lời giải

Tóm tắt:

1 quyển vở: 8 000 đồng

1 hộp bút chì màu: 25 000 đồng

5 quyển vở và 2 hộp bút chì màu: .... đồng?

Bài giải

5 quyển vở có giá là:

8 000 x 5 = 40 000 (đồng)

2 hộp bút chì màu có giá là:

25 000 x 2 = 50 000 (đồng)

Mai phải trả cô bán hàng số tiền là:

40 000 + 50 000 = 90 000 (đồng)

Đáp số: 90 000 đồng.

Bài 2 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Chia 40 quả táo vào các túi, mỗi túi 8 quả và chia 36 quả cam vào các túi, mỗi túi 6 quả. Hỏi số túi táo hay túi cam có nhiều hơn và nhiều hơn mấy túi?

Lời giải:

Có số túi táo là:

40 : 8 = 5 (túi)

Có số túi cam là:

36 : 6 = 6 (túi)

Vì 5 < 6 nên số túi cam nhiều hơn số túi táo.

Số túi cam nhiều hơn số túi táo số túi là:

6 – 5 = 1 (túi)

Đáp số: 1 túi 

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 20 SGK Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

  1. Đàn vịt nhà bác Đào có 1 200 con. Đàn vịt nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào 300 con. Đàn vịt nhà bác Cúc có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Đào 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả bao nhiêu con?

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 21 SGK Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

  3. Giá trị của mỗi biểu thức dưới đây là số tiền tiết kiệm (đồng) của mỗi bạn. Hỏi bạn nào có nhiều tiền tiết kiệm nhất? 4. Một trận đấu bóng đá có 37 636 khán giả vào sân xem trực tiếp, trong đó có 9 273 khán giả nữ. Hỏi số khán giả nam nhiều hơn số khán giả nữ bao nhiêu người?

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 22 SGK Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

  3. Mai mua 1 bút mực và 5 quyển vở. Một bút mực giá 8 500 đồng, một quyển vở giá 6 500 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Mai bao nhiêu tiền?

 • Giải bài 1, 2 trang 24 SGK Toán 4 tập 1 - Kết nối tri thức

  1. Quan sát thước đo góc rồi nêu số đo của mỗi góc (theo mẫu). 2. Quan sát tranh rồi nêu số đo các góc sau: góc đỉnh N; cạnh NM, NH bằng ..... , góc đỉnh H; cạnh HM, HN bằng ...... góc đỉnh C; cạnh CA, CD bằng ...... , góc đỉnh D; cạnh DA, DB bằng ......

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác