Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

3. Mai mua 1 bút mực và 5 quyển vở. Một bút mực giá 8 500 đồng, một quyển vở giá 6 500 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Mai bao nhiêu tiền?

Bài 1 trang 22 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Đặt tính rồi tính và thử lại (theo mẫu).

Lời giải

Bài 2 trang 22 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Tính giá trị của biểu thức.

a) a + b – 135 với a = 539 và b = 243.

b) c + m x n với c = 2 370, m = 105 và n = 6.

Lời giải:

a) Với a = 539, b = 243 thì a + b – 135 = 539 + 243 – 135

                                                           = 782 – 135

                                                           = 647

b) Với c = 2 370, m = 105, n = 6 thì c + m x n = 2 370 + 105 x 6

                                                                     = 2 370 + 630

                                                                     = 3 000

Bài 3 trang 22 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Mai mua 1 bút mực và 5 quyển vở. Một bút mực giá 8 500 đồng, một quyển vở giá 6 500 đồng. Mai đưa cho cô bán hàng tờ tiền 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại Mai bao nhiêu tiền?

Lời giải:

Mai mua 5 quyển vở hết số tiền là:

6 500 × 5 = 32 500 (đồng)

Mai mua 1 bút mực và 5 quyển vở hết số tiền là:

8 500 + 32 500 = 41 000 (đồng)

Cô bán hàng trả lại Mai số tiền là:

50 000 – 41 000 = 9 000 (đồng)

Đáp số: 9 000 đồng

Bài 4 trang 22 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Tính giá trị biểu thức:

Lời giải:

a) (13 640 – 5 537) x 8 = 8 103 x 8

                                   = 64 824

b) 27 164 + 8 470 + 1 230 = 35 634 + 1 230

                                         = 36 864

Bài 5 trang 22 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Trong một chuyến đi du lịch:

Việt hỏi: Chị Hoa ơi, năm nay chị bao nhiêu tuổi?

Chị Hoa trả lời: Năm nay, tuổi của chị là số lẻ bé nhất có hai chữ số.

Em hãy cùng Việt tìm tuổi của chị Hoa năm nay.

Lời giải:

Số lẻ bé nhất có hai chữ số là 11

Vậy năm nay tuổi của chị Hoa là 11 tuổi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác