Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 1: ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

1. Đàn vịt nhà bác Đào có 1 200 con. Đàn vịt nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào 300 con. Đàn vịt nhà bác Cúc có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Đào 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả bao nhiêu con?

Bài 1 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Đàn vịt nhà bác Đào có 1 200 con. Đàn vịt nhà bác Mận có ít hơn đàn vịt nhà bác Đào 300 con. Đàn vịt nhà bác Cúc có nhiều hơn đàn vịt nhà bác Đào 500 con. Hỏi số vịt của nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả bao nhiêu con?

Lời giải

Đàn vịt nhà bác Mận có số con là:

1 200 – 300 = 900 (con)

Đàn vịt nhà bác Cúc có số con là:

1 200 + 500 = 1 700 (con)

Số vịt nhà bác Đào, bác Mận và bác Cúc có tất cả số con là:

1 200 + 900 + 1 700 = 3 800 (con)

Đáp số: 3 800 con

Bài 2 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Một thùng nước mắm có 120 lít. Lần đầu bán được 25 lít nước mắm, lần thứ hai bán được gấp đôi số lít nước mắm ở lần đầu, lần thứ ba bán được 35 lít nước mắm. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm?

Lời giải:

Tóm tắt:

Có: 120 lít

Lần đầu: 25 lít

Lần thứ hai: gấp đôi lần đầu

Lần thứ ba: 35 lít

Còn lại: ? lít

Bài giải

Số lít nước mắm lần thứ hai bán được là:

25 x 2 = 50 (lít)

Số lít nước mắm đã bán được trong 3 lần là:

25 + 50 + 35 = 110 (lít)

Số lít nước mắm còn lại trong thùng là:

120 – 110 = 10 (lít)

Đáp số: 10 lít nước mắm

Bài 3 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Một cửa hàng ngày thứ Sáu bán được 12 máy tính, ngày thứ Bảy bán được nhiều hơn ngày thứ Sáu 5 máy tính, ngày Chủ nhật bán được nhiều hơn ngày thứ Bảy 10 máy tính. Hỏi cả ba ngày, cửa hàng đó bán được bao nhiêu máy tính?

Lời giải:

Ngày thứ Bảy cửa hàng bán được số máy tính là:

12 + 5 = 17 (máy)

Ngày Chủ nhật cửa hàng bán được số máy tính là:

17 + 10 = 27 (máy)

Cả ba ngày, cửa hàng đó bán được số máy tính là:

12 + 17 + 27 = 56 (máy)

Đáp số: 56 máy tính

Bài 4 trang 20 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Đặt đề bài theo tóm tắt sau rồi giải:

Lời giải:

Đề bài: Ngày cuối tuần, một cửa hàng bán được 12 quả sầu riêng, số bưởi bán được gấp đôi số sầu riêng. Số xoài bán được nhiều hơn số bưởi là 13 quả. Hỏi ngày hôm đó của hàng bán được tất cả bao nhiêu quả?

Bài giải

Số quả bưởi cửa hàng bán được là:

 12 x 2 = 24 (quả)

Số quả xoài cửa hàng bán được là:
24 + 13 = 37 (quả)

Ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả số quả là: 

 12 + 24 + 37 = 73 (quả)

Đáp số: 73 quả

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác