Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Kết nối tri thức

CHỦ ĐỀ 2: GÓC VÀ ĐƠN VỊ ĐO GÓC

2. Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù? Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn?

Bài 1 trang 26 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Tìm các góc nhọn, góc tù, góc bẹt trong các góc sau:

Lời giải

- Các góc nhọn là:

Góc nhọn đỉnh O, cạnh OM, ON

Góc nhọn đỉnh D, cạnh DU, DV.

- Các góc tù là:

Góc tù đỉnh B, cạnh BP, BQ

Góc tù đỉnh A, cạnh AG, AH.

- Góc bẹt là: Góc bẹt đỉnh E, cạnh EX, EY.

Bài 2 trang 27 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Việt có hai cái kéo như hình dưới đây:

Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù? Hình cái kéo nào có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn?

Lời giải:

Hình cái kéo màu đỏ có hai lưỡi kéo tạo thành góc tù. Hình cái kéo màu xanh có hai lưỡi kéo tạo thành góc nhọn.

Bài 3 trang 27 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Bạn An chọn một trong ba miếng bánh 1, 2, 3 như hình vẽ, biết rằng:

• Miếng bánh mà An chọn không phải là miếng bé nhất.

• Góc đỉnh O ở hình miếng bánh mà An chọn không là góc bẹt.

Hãy tìm miếng bánh mà bạn An đã chọn.

Lời giải:

Quan sát ta thấy:

- Miếng bánh 1 là miếng bánh bé nhất.

- Miếng bánh 3 có góc đỉnh O là góc bẹt.

Vậy miếng bánh bạn An đã chọn là miếng 2.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác