Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Chân trời sáng tạo

II. SỐ TỰ NHIÊN

5. Ngày 1 tháng 4 năm 2019, Nhà nước đã thực hiện tổng điều tra dân số trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Số liệu về dân số của một số tỉnh vùng Tây Bắc được thể hiện trong biểu đồ bên. Quan sát biểu đồ, thực hiện các yêu cầu sau.

Bài 1 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

>, <, =

a) 488 ....... 488 000

212 785 ....... 221 785

b) 1 200 485 ....... 845 002

68 509 127 ....... 68 541 352

c) 112 433 611 ....... 112 432 611

1 500 000 ....... 1 000 000 + 5

Lời giải

a) 488 < 488 000

212 785 < 221 785

b) 1 200 485 > 845 002

68 509 127 < 68 541 352

c) 112 433 611 > 112 432 611

1 500 000 > 1 000 000 + 5

Bài 2 trang 63 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Cho các số: 164 318 ; 146 318 ; 318 164 ; 381 164

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

b) Tìm vị trí của mỗi số đã cho trên tia số sau.

Lời giải:

a) Ta có 381 164 > 318 164 > 164 318 > 146 318

Vậy các số sắp xếp theo thứ tự từ lớn đến bé là 381 164 ; 318 164 ; 164 318 ; 146 318

b)

Bài 3 trang 64 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Thay ? bằng chữ số thích hợp.

a) 417 184 213 > 4?7 184 213

    88 743 441 < ?7 640 397

b) 2 860 117 = 2 ?00 000 + 60 117

    15 000 899 > 15 000 000 + ?00

Lời giải:

a) • Vì 1 > 0 nên để 417 184 213 > 4?7 184 213 thì số cần điền vào dấu là 0.

Ta được: 417 184 213 > 407 184 213.

• Vì 8 < 9 nên để 887 743 441 < ?7 640 397 thì số cần điền vào dấu ? là 9.

Ta được: 887 743 441 < 97 640 397

b) 2 860 117 = 2 800 000 + 60 117

15 000 899 > 15 000 000 + 800

Bài 4 trang 64 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Làm tròn số đến hàng trăm nghìn.

Ví dụ:

a) Làm tròn số 647 951 đến hàng trăm nghìn thì được số ............

b) Làm tròn số 1 253 840 đến hàng trăm nghìn thì được số ............

Lời giải:

a) Làm tròn số 647 951 đến hàng trăm nghìn thì được số 600 000 (vì chữ số hàng chục nghìn là 4)

b) Làm tròn số 1 253 840 đến hàng trăm nghìn thì được số 1 300 000 (vì chữ số hàng chục nghìn là 5)

Bài 5 trang 64 SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1

Ngày 1 tháng 4 năm 2019, Nhà nước đã thực hiện tổng điều tra dân số trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Số liệu về dân số của một số tỉnh vùng Tây Bắc được thể hiện trong biểu đồ bên.

Quan sát biểu đồ, thực hiện các yêu cầu sau.

a) Dân số của mỗi tỉnh là bao nhiêu người?

b) Sắp xếp số dân của bốn tỉnh theo thứ tự từ lớn đến bé.

c) Làm tròn dân số của tỉnh Hòa Bình đến hàng trăm nghìn.

Lời giải:

a) Dân số của mỗi tỉnh là:

Điện Biên: 598 856 người.

Lai Châu: 460 196 người.

Sơn La: 1 248 415 người.

Hòa Bình: 854 131 người.

b) Sắp xếp số dân của bốn tỉnh theo thứ tự từ lớn đến bé là:

1 248 415; 854 131; 598 856; 460 196

c) Làm tròn dân số của tỉnh Hòa Bình đến hàng trăm nghìn: 900 000.

Giải thích: Làm tròn đến hàng trăm nghìn ta xét chữ số hàng chục nghìn, số 854131 có chữ số hàng chục nghìn là 5 nên ta làm tròn lên. Ta được số 900 000.

Bài 6 trang 64 SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1

Số lượng cam năm 2020 của huyện Cao Phong (tỉnh Hòa Bình) đạt được trên 50 triệu ki-lô-gam.

Chọn ý trả lời đúng.

Năm 2020, sản lượng cam của huyện Cao Phong đạt được:

A. ít hơn 50 000 000 kg

B. nhiều hơn 50 000 000 kg

C. bằng 50 000 000 kg

Lời giải:

Đáp án đúng là: B

Cụm từ “trên 50 triệu ki-lô-gam” có cùng nghĩa với “nhiều hơn 50 000 000 kg”.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác