Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Toán 4 - Chân trời sáng tạo

II. SỐ TỰ NHIÊN

5. Tìm trong thực tế hình ảnh các loại góc đã học và hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường song song.

Bài 1 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Ở mỗi đồng hồ dưới đây, hai kim tạo thành góc bao nhiêu độ?

Lời giải

- Đồng hồ A: Hai kim tạo thành góc 90o

Đồng hồ B: Hai kim tạo thành góc 120o

- Đồng hồ C: Hai kim tạo thành góc 180o

Bài 2 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Câu nào đúng, câu nào sai?

a) Góc 90o là góc vuông.

b) Góc nhọn bé hơn góc vuông.

c) Góc tù bé hơn góc bẹt.

d) Góc bẹt là góc vuông.

Lời giải:

a) Góc 90o là góc vuông.

Đúng

b) Góc nhọn bé hơn góc vuông.

Đúng

c) Góc tù bé hơn góc bẹt.

Đúng

d) Góc bẹt là góc vuông.

Sai.

Góc bẹt không phải là góc vuông. Góc bẹt là góc 180o

Bài 3 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Kim giờ, kim phút của đồng hồ trong mỗi câu sau tạo thành góc nhọn, góc vuông, góc tù hay góc bẹt?

a) Đồng hồ chỉ 9 giờ.

b) Đồng hồ chỉ 18 giờ.

c) Đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút.

d) Đồng hồ chỉ 11 giờ 5 phút.

Lời giải:

a) Hai kim khi đồng hồ chỉ 9 giờ tạo thành góc vuông.

b) Hai kim khi đồng hồ chỉ 18 giờ tạo thành góc bẹt

c) Hai kim khi đồng hồ chỉ 5 giờ kém 15 phút tạo thành góc tù

d) Hai kim khi đồng hồ chỉ 11 giờ 5 phút tạo thành góc nhọn

Bài 4 trang 74 SGK Toán 4 Kết nối tri thức tập 1

Nêu tên các cặp cạnh vuông góc, các cặp cạnh song song trong mỗi hình dưới đây.

Lời giải:

- Hình ABCD có:

+ AB và DC là hai cạnh song song với nhau.

+ BC và AD là hai cạnh song song với nhau.

+ AB và BC là hai cạnh vuông góc với nhau.

+ BC và CD là hai cạnh vuông góc với nhau.

+ CD và AD là hai cạnh vuông góc với nhau.

+ AB và AD là hai cạnh vuông góc với nhau.

- Hình MNPQ có:

+ MQ và NP là hai cạnh song song với nhau.

+ QM và QP là hai cạnh vuông góc với nhau.

+ PN và PQ là hai cạnh vuông góc với nhau.

Bài 5 trang 74 SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1

Tìm trong thực tế hình ảnh các loại góc đã học và hình ảnh hai đường thẳng vuông góc, hai đường song song.

Lời giải:

Hình ảnh trong thực tế có:

- Góc nhọn: góc tạo bởi cánh cửa và bức tường khi ta mở hé nho nhỏ.
Góc vuông: góc tạo bởi hai cạnh liền kề của bảng

Góc tù: góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 5 giờ.

Góc bẹt : góc tạo bởi kim giờ và kim phút lúc 18 giờ.

- Hai đường thẳng vuông góc: mép tường (đường thẳng giao giữa hai bức tường) và mép sàn (đường thẳng giao giữa sàn nhà và tường) là hai đường thẳng vuông góc.

- Hai đường thẳng song song: Vạch kẻ đường cho người đi bộ, hai thanh lan can song song với nhau.

Bài 6 trang 75 SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1

Vẽ trang trí trên giấy kẻ ô vuông.

Lời giải:

Học sinh tự thực hiện

Bài 7 trang 75 SGK Toán 4 Chân trời sáng tạo tập 1

Tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2021, nước ta đã có 106 nhà máy điện gió. Quan sát hình ảnh các trụ điện gió ở hình bên và cho biết hai cánh quạt ở trụ điện gió tạo thành góc bao nhiêu độ. Dùng thước đo góc để kiểm tra.

Lời giải:

Cánh quạt của trụ điện gió tạo thành góc 120o

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác