Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Giải bài tập trang 75 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Việc lập bản đồ di truyền NST có ý nghĩa gì trong thực tiễn?...

Câu 5 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Việc lập bản đồ di truyền NST có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai.

B. Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các nhóm gen liên kết.

C. Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các tính trạng của loài.

D.  Có được hoạch định chọn lọc các tính trạng có lợi. 

Trả lời:

Đáp án A. Tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai. 


Câu 6 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A. Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST.

B. Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập.

C. Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.

D. Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp.

Trả lời:

Đáp án A. Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST. 


Câu 7 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sự di truyền chéo của tính trạng liên kết giới tính rõ nhất là

A. tính trạng của bà nội truyền cho cháu trai.

B. tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai.

C. tính trạng của bố truyền cho con gái, còn tính trạng của mẹ truyền cho con trai.

D. tính trạng của ông nội truyền cho cháu trai.

Trả lời:

Đáp án C. tính trạng của bố truyền cho con gái, còn tính trạng của mẹ truyền cho con trai. 


Câu 8 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sự di truyền kiểu hình liên kết giới tính như thế nào?

A. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình đều hoặc không đều ở hai giới tính

B. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình luôn đồng đều ở hai giới tính.

C. Sự di truyền kiểu hình chỉ ở một giới tính.

D. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình luôn không đồng đều ở hai giới tính.

Trả lời:

Đáp án A. Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình đều hoặc không đều ở hai giới tính 


Câu 9 trang 75 SGK Sinh học 12 nâng cao

Điều nào dưới đây là không đúng?

A. Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.

B. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

C. Không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

D. Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.

Trả lời:

Đáp án B. Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác