Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Giải bài tập trang 90, 91 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này....

Câu 1 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy phân biệt nguồn gen tự nhiên và nhân tạo. Nêu lợi ích của mỗi nguồn gen này.

Trả lời:

Nguồn gen tự nhiên là các dạng có trong tự nhiên về một vật nuôi hay cây trồng nào đó. Các giống địa phương có tổ hợp nhiều gen thích nghi tốt với điều kiện môi trường nơi chúng sống.

Nguồn gen nhân tạo: Các kết quả lai giống của một tổ chức nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi được cất giữ, bảo quản trong một "Ngân hàng gen".

 


Câu 2 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nguyên nhân tạo ra biến dị tổ hợp là gì? Tại sao biến dị tổ hợp là quan trọng cho chọn giống vật nuôi, cây trồng?

Trả lời:

- Từ khái niệm của biến dị tổ hợp, trình bày ba nguyên nhân gây ra biến dị tổ hợp đó là:

- Quá trình phát sinh giao tử.

- Quá trình thụ tinh.

- Hoán vị gen.

- Biến dị tổ hợp là nguồn nguyên liệu quan trọng cho chọn giống vì:

Biến dị tổ hợp xuất hiện do sự tổ hợp lại vật chất di truyền của thế hệ bố mẹ thông qua quá trình giao phối. Quá trình giao phối bao gồm từ việc phát sinh giao tử, tổ hợp tự do của các giao tử thành hợp tử.

Trong quá trình phát sinh giao tử, các gen - alen phân li độc lập theo các cặp NST đồng dạng và tổ hợp tự do của các gen không alen theo các NST không đồng dạng đã làm xuất hiện số loại giao tử theo công thức 2n, trong đó n là số cặp gen dị hợp, các gen này nằm trên các NST đồng dạng khác nhau; giảm phân tạo giao tử còn xảy ra hiện tượng hoán vị gen, các gen tương ứng trao đổi chỗ cho nhau trên các NST khác nguồn gốc của cặp đồng dạng cũng tạo ra sự đa dạng các loại giao tử. Khi thụ tinh sự tổ hợp tự do của các giao tử thành hợp tử theo công thức 4n đã tạo ra vô số hợp tử khác nhau về kiểu gen, các tổ hợp gen mới có quan hệ tương tác với nhau hoặc theo kiểu gen - alen hoặc theo kiểu gen không alen cho ra kiểu hình mới tạo nên sự đa dạng phong phú của giống cây trồng vật nuôi.

 


Câu 3 trang 90 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Phép lai nào sau đây là lai gần:

A. tự thụ phấn ở thực vật.

B. giao phối cận huyết ở động vật.

C. cho lai giữa các cá thể bất kì.

D. hai câu A và B đúng. 

Trả lời:

Đáp án D. hai câu A và B đúng.

 


Câu 4 trang 91 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Kết quả của biến dị tổ hợp do lai trong chọn giống là:

A. tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi có năng suất cao.

B. tạo sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống cây trồng, vật nuôi.

C. chỉ tạo sự đa dạng về kiểu hình của cây trồng, vật nuôi trong chọn giống.

D. tạo ra nhiều giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất mới. 

Trả lời:

Đáp án B. tạo sự đa dạng về kiểu gen trong chọn giống cây trồng, vật nuôi.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác