Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.2 trên 5 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG IV: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy phân tích lí do của việc phải gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống...

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy phân tích lí do của việc phải gây đột biến tạo vật liệu cho chọn giống.

Trả lời:

Mỗi một kiểu gen nhất định của giống chỉ cho một năng suất nhất định. Mặt khác, mỗi giống cụ thể sẽ cho một năng suất tối đa nhất định trong điều kiện canh tác hoàn thiện nhất. Như vậy, mỗi giống có một mức trần về năng suất. Để có năng suất cao hơn mức trần hiện có của giống, các nhà chọn giống đã sử dụng phương pháp gây đột biến để tạo nguồn vật liệu cho chọn giống. 

 


Câu 2 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Tác nhân, hậu quả và mục đích của gây đột biến ở vật nuôi cây trồng? 

Trả lời:

Gây đột biến tạo giống mới là phương pháp sử dụng các tác nhân vật lí và hoá học. Hậu quả của gây đột biến là làm thay đổi vật liệu di truyền của giống ban đầu. Mục đích cuối cùng là để phục vụ cho lợi ích con người.

 


Câu 3 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Trình bày quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến.

Trả lời:

Quy trình tạo giống mới bằng phương pháp gây đột biến gồm các bước: (1) xử lí mẫu vật bằng tác nhân gây đột biến; (2) chọn lọc các thể đột biến có kiểu hình mong muốn; (3) tạo dòng thuần chủng.

 


Câu 4 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Mục đích của việc gây đột biến ở vật nuôi và cây trồng là

A. tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống.

B. làm tăng khả năng sinh sản của cá thể.

C. làm tăng năng suất ở vật nuôi, cây trồng.

D. cả A, B và C 

Trả lời:

Đáp án A. tạo nguồn biến dị cho công tác chọn giống.

 


Câu 5 trang 94 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy nêu một số thành tựu về tạo giống mới ở nước ta bằng phương pháp gây đột biến.

Trả lời:

Xử lí đột biến giống lúa Mộc tuyền bằng tia gamma, tạo ra giống lúa MT1 có nhiều đặc tính quý như: chín sớm nên rút ngắn thời gian canh tác; thấp và cứng cây, không bị đổ ngã khi có gió lớn nên ít ảnh hưởng tới hiệu suất quang hợp của cả khóm lúa hoặc năng suất sản phẩm khi sắp được thu hoạch; chịu chua, phèn nên có thể canh tác ở nhiều vùng khác nhau và năng suất tăng 15 - 25%. Chọn lọc từ 12 dòng đột biến của giống ngô khởi đầu là M1 đã tạo ra giống ngô DT6 chín sớm, năng suất cao, hàm lượng prôtêin tăng 1,5%...

Ví dụ các nhà khoa học Việt Nam đã tạo ra giống dâu tằm tam bội (3n) số 12 có nhiều đặc tính quý như: bản lá dày, năng suất cao... Đầu tiên, các nhà khoa học đã tạo ra giống dâu tứ bội (4n) từ giống dâu lưỡng bội Bắc Ninh, sau đó cho lai với giống dâu lưỡng bội (2n) để được giống dâu tam bội (3n) số 12.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác