Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Giải bài tập trang 125, 126 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Trong kĩ thuật di truyền, đối tượng thường được sử dụng làm “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là...

Câu 1 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Trong kĩ thuật di truyền, đối tượng thường được sử dụng làm “nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là

A. tế bào động vật.       

B. tế bào thực vật

C. vi khuẩn E. coli                                               

D. tế bào người.

Trả lời:

Đáp án C. vi khuẩn E. coli  

 


 

Câu 2 trang 125 SGK Sinh học 12 nâng cao

Tỉ lệ phân tính 1:1 ở F1 và F2 diễn ra ở những phương thức di truyền nào ?

A. Di truyền của các gen trên NST thường và các gen trong tế bào chất.

B. Di truyền tế bào chất và ảnh hưởng của giới tính.

C. Di truyền liên kết giới tính và ảnh hưởng của giới tính.

D. Di truyền liên kết giới tính và tế bào chất.

Trả lời:

Đáp án C. Di truyền liên kết giới tính và ảnh hưởng của giới tính.

 


Câu 3 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ thứ n, kết quả sẽ là

A. AA = aa = (1- (1/2)n)/2; Aa = (1/2)n

B. AA = aa = (l - (1/4)n)/2; Aa = (1/4)n

C. AA = aa = (1 - (1/8)n)/2; Aa = (1/8)n

D. AA = aa - (1 -(1/16) )/2; Aa = (1/16)n

Trả lời:

Đáp án A) AA = aa = (1- (1/2)n)/2; Aa = (1/2)n

 


Câu 4 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A. Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.

B. Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C. Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường.

D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

Trả lời:

Đáp án D. Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác