Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG V: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Giải bài tập trang 126 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Mã di truyền trên mARN được đọc theo...

Câu 5 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Mã di truyền trên mARN được đọc theo

A. một chiều từ 3’ đến 5’

B. một chiều từ 5’ đến 3’

C. hai chiều tuỳ theo vị trí của enzim

D. ngược chiều di chuyển của ribôxôm trên mARN 

Trả lời:

Đáp án B. một chiều từ 5’ đến 3’

 


 

Câu 6 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được?

A. Đột biến ở mã kết thúc.

B. Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

C. Đột biến ở bộ ba ở giữa gen.

D. Đột biến ở mã mở đầu.

Trả lời:

Đáp án D. Đột biến ở mã mở đầu.

 


Câu 7 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Người ta vận dụng dạng đột biến nào để loại bỏ những gen có hại?

A. Đảo đoạn.

B. Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

C. Thêm đoạn.

D. Mất đoạn.

Trả lời:

Đáp án D. Mất đoạn.

 


Câu 8 trang 126 SGK Sinh học 12 nâng cao

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN

A. một cách ngẫu nhiên                  

B. luôn theo chiểu từ 3’ đến 5’.

C. theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia.

D. luôn theo chiều từ 5’ đến 3’.

Trả lời:

Đáp án B. luôn theo chiểu từ 3’ đến 5’.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác