Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG I: CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào?...

Câu 1 trang 24 SGK Sinh học 12 nâng cao

Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào?

Trả lời:

-       Đột biến gen là những biến đổi nhỏ trong cấu trúc của gen. Những biến đổi này thường liên quan, đến một cặp nuclêôtit (được gọi là đột biến điểm) hoặc một số cặp nuclêôtit.

-       Có 3 dạng đột biến điểm:

+ Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit.

+ Đột biến mất một cặp nuclêôtit.

+ Đột biến thêm một cặp nuclêôtit.

Từ đó, dẫn đến biến đổi trình tự mARN và các axit amin trong chuỗi pôlipeptit.

 


Câu 2 trang 24 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nêu nguyên nhân và cơ chế phát sinh của đột biến gen.

Trả lời:

Nhiều nguyên nhân: do dạng hỗ biến của bazơ nitơ hoặc do tác nhân lí, hoá, môi trường nội bào gây đột biến gen. Cơ chế khác nhau: sao chép nhầm, do tự nhiên hoặc do tác động của các tác nhân con người gây ra.

 


Câu 3 trang 24 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nêu hậu quả và vai trò của đột biến gen.

Trả lời:

-       Đột biến gen làm biến đổi chuỗi nuclêôtit của gen sẽ dẫn đến thay đổi trình tự trong chuỗi ribônuclêôtit của mARN, qua đó làm thay đổi trình tự axit amin của prôtêin, gây nhiều đột biến có hại, giảm sức sống của cơ thể.

-       Tuy nhiên, có những đột biến gen là không có lợi cũng không có hại, một số ít trường hợp lại có lợi có vai trò làm cho sinh vật ngày càng đa dạng, phong phú, cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá của sinh vật. Đột biến gen cũng cung cấp nguyên liệu cho chọn giống.

 


Câu 4 trang 24 SGK Sinh học 12 nâng cao

Sự biểu hiện của các đột biến giao tử, đột biến tiền phôi và đột biến xôma như thế nào?

Trả lời:

Đột biến gen khi đã phát sinh sẽ được nhân lên và truyền lại thế hệ sau.

-     Khi đột biến phát sinh trong quá trình giảm phân hình thành giao tử (đột biến giao tử), qua thụ tinh sẽ đi vào hợp tử. Đột biến thành gen trội sẽ được biểu hiện ngay trên kiểu hình của cơ thể mang đột biến. Đột biến thành gen lặn thường tồn tại trong hợp tử ở dạng dị hợp tử và không được biểu hiện ở thế hệ đầu tiên. Nhờ quá trình giao phối, gen lặn đột biến được phát tán trong quần thể, khi hình thành tổ hợp đồng hợp tử lặn thì nó mới được biểu hiện. Ví dụ: Người bị bệnh bạch tạng là đồng hợp tử đột biến gen lặn.

-     Đột biến gen xảy ra ở những lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử, trong giai đoạn 2- 8 phôi bào (đột biến tiền phôi) thì nó có khả năng tồn tại tiềm ẩn trong cơ thể và truyền lại cho thế hệ sau bằng sinh sản hữu tính.

-     Đột biến gen xảy ra trong nguyên phân ở một tế bào sinh dưỡng (đột biến xôma) sẽ được nhân lên ở một mô. Nếu là đột biến thành gen trội, sẽ được biểu hiện ở một phần của cơ thể. Đột biến xôma có thể được nhân lên qua sinh sản sinh dưỡng nhưng không thể di truyền qụa sinh sản hữu tính.

Đột biến trong cấu trúc của gen đòi hỏi một số điều kiện mới biểu hiện trên kiểu hình của cơ thể.

 


Câu 5 trang 24 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất. Đột biến gen là

A. sự biến đổi tạo ra những alen mới.

B. sự biến đổi tạo nên những kiểu hình mới.

C. sự biến đổi một hay một số cặp nuclêôtit trong gen.

D. sự biến đổi một cặp nuclêôtit trong gen. 

Trả lời:

Đáp án C

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác