Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG III. QUẦN XÃ SINH VẬT

Giải bài tập trang 231 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ....

Câu 1 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết khái niệm về quần xã sinh vật và nêu ví dụ.

Trả lời:

Quần xã là một tập hợp quần thể của các loài sống trong một không gian xác định (sinh cảnh), ở đó chúng có quan hệ chặt chẽ với nhau và với môi trường để tồn tại và phát triển ổn định theo thời gian

Ví dụ, các loài vi sinh vật, thực vật, động vật sống trong tầng nước và đáy hồ... là những quần xã sinh vật.

 


Câu 2 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết các đặc trưng về cấu trúc của quần xã sinh vật theo vai trò số lượng và hoạt động chức năng của các nhóm loài ?

Trả lời:

-  Cấu trúc theo vai trò gồm loài ưu thế, loài thứ yếu và loài ngẫu nhiên, ngoài ra còn có loài chủ chốt và loài đặc trưng.

- Theo chức năng: Sinh vật tự dưỡng và sinh vật dị dưỡng (động vật tiêu thụ và vi sinh vật phân hủy).

 


Câu 3 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy cho biết sự phân bố của các loài trong quần xã sinh vật ?

Trả lời:

Sự phân bố của các loài trong quần xã theo tầng, theo lớp (chiều thẳng đứng) hoặc nơi tập trung nơi phân tán (mặt phẳng ngang) liên quan với sự phân bố không đều của các nhân tố sinh thái.

 


Câu 4 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Trong những quần xã phân bố ở vùng nhiệt đới và ôn đới thì quần xã nào có mức đa dạng về loài cao hơn? Hãy giải thích.

Trả lời:

Ở vùng ôn đới mức đa dạng về thành phần loài thấp hơn ở những vùng nhiệt đới, bởi vì ở vùng nhiệt đới sinh cảnh đa dạng hơn và điều kiện môi trường thuận lợi hơn, do đó, các loài tập trung đông hơn.

 


Câu 5 trang 231 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Ốc sống dưới đáy hồ thuộc về

A. quần thể sinh vật.

B. quần xã sinh vật.

C. đàn ốc.

D. một nhóm hỗn hợp không phải là quần thể cũng không phải là quần xã.

Trả lời:

Đáp án B. quần xã sinh vật.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác