Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG II: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Giải bài tập trang 45 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Phát biểu nội dung quy luật phân li...

Câu 1 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Menđen đã giải thích kết quả thí nghiệm của mình như thế nào? Phát biểu nội dung quy luật phân li.

Trả lời:

-     Giải thích: F1 đều tính trạng trội và tính trạng lặn lại xuất hiện ở F2 giúp Menđen nhận thấy các tính trạng không trộn lẫn vào nhau như quan niệm đương thời. Ông cho rằng mỗi tính trạng ở cơ thể do một cặp nhân tố di truyền quy định mà sau này gọi là gen. Sự phân li và tổ hợp của các nhân tố di truyền đã chi phối sự di truyền và biểu hiện của cặp tính trạng tương phản qua các thế hệ.

-     Nội dung quy luật phân li: Mỗi tính trạng được quy định bởi một cặp alen. Do sự phân li đồng đều của cặp alen trong giảm phân nên mỗi giao tử chỉ chứa một alen của cặp.


Câu 2 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Giải thích cơ sở tế bào học của quy luật phân li.

Trả lời:

-      Mỗi bên P cho một loại giao tử mang gen A hoặc a, qua thụ tinh hình thành F1 có KG Aa. Do sự phân li của cặp NST tương đồng trong giảm phân của F1 đã đưa đến sự phân li của cặp gen tương ứng Aa, nên 2 loại giao tử A và a được tạo thành với xác suất ngang nhau là 1/2. Sự thụ tinh của 2 loại giao tử đực và cái mang gen A và a đã tạo ra F2 có tỉ lệ KG là 1AA : 2 Aa : 1aa.

-      F1 toàn hoa đỏ vì ở thể dị hợp Aa gen trội A át hoàn toàn gen lặn a trong khi thể hiện KH. Cũng tương tự thể đồng hợp trội AA và thể dị hợp Aa có biểu hiện KH như nhau, do đó F2 có tỉ lệ 3 hoa đỏ : 1 hoa trắng.


Câu 3 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Ở cà chua, màu quả đỏ trội hoàn toàn so với quả màu vàng.

a) Khi lai hai giống cà chua thuần chủng quả đỏ và quả vàng với nhau thì kết quả ở F1 và F2 sẽ như thế nào?

b) Bằng cách nào xác định được kiểu gen của cây quả đỏ ở F2?

Trả lời:

a)   Quy định A - quả đỏ, a- quả vàng.

p :                      AA            x                 aa

Giao tử P:             A            ;                  a

F1                       Aa            x                Aa

Giao tử F1 :         A, a          ;               A, a

F2 ,                        1AA : 2Aa : 1aa

Vậy F1 : 100% quả đỏ ; F2 : 3 quả đỏ : 1 quả vàng.

b) Lai phân tích và cho tự thụ phấn: Nếu cho kết quả đồng tính thì cây quả đỏ ở F2 là đồng hợp tử trội, nếu kết quả phân tính thì cây quả đỏ ở F2 là dị hợp tử.


Câu 4 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Khi lai thuận và nghịch hai dòng chuột thuần chủng lông xám và lông trắng với nhau đều được F1 toàn lông xám. Cho chuột F1 tiếp tục giao phối với nhau được F2 có 31 con lông xám và 10 con lông trắng.

a) Hãy giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến F2.

b) Cho chuột F1 giao phối với chuột lông trắng thì kết quả của phép lai như thế nào? Cho biết , màu lông do một gen quy định.

Quy định A - lông xám ; a - lông trắng

Trả lời:

a)   P :             Lông xám           x            lông trắng

                            AA                                   aa

F1 :                                   Aa (lông xám)

F:  1AA : 2Aa : 1aa  \( \to \) 3 lông xám : 1 lông trắng.

b)      P :             Aa                x                   aa

Giao tử F1 :          A, a              ;                   a

F2 :       1Aa : 1 aa  \( \to \)   1 lông xám : 1 lông trắng.


Câu 5 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Màu lông ở trâu do 1 gen quy định. Một trâu đực trắng (1) giao phối với một trâu cái đen (2) đẻ lần thứ nhất một nghé trắng (3), đẻ lần thứ hai một nghé đen (4). Con nghé đen lớn lên giao phối với một trâu đực đen (5) sinh ra một nghé trắng ( 6). Xác định kiểu gen của 6 con trâu nói trên. 

Trả lời:

Từ cặp lai (4) và (5) \( \to \) lông đen trội (A) và lông trắng lặn (a)

(1): aa ; (2): Aa; (3): aa; (4): Aa ; (5): Aa ; (6): aa. 


Câu 6 trang 45 SGK Sinh học 12 nâng cao

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh, kiểu hình ở cây F1 sẽ như thế nào? Hãy chọn phương án trả lời đúng.

A. 100% hạt vàng.

B. 1 hạt vàng : 1 hạt xạnh.

C. 3 hạt vàng : 1 hạt xanh.

D. 5 hạt vàng : 1 hạt xanh. 

Trả lời:

Đáp án C

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác