Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Sinh học 12 Nâng cao

CHƯƠNG II: NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Giải bài tập trang 167 SGK Sinh học 12 Nâng cao. Câu 1: Nêu đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc...

Câu 1 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nêu đặc điểm của các tiêu chuẩn để phân biệt các loài thân thuộc. 

Trả lời:

Các tiêu chuẩn phân biệt hai loài thân thuộc

Loài thân thuộc là những loài có quan hệ gần gũi về nguồn gốc. Để xác định hai cá thể nào thuộc cùng một loài hay thuộc về hai loài thân thuộc cần dựa vào một số tiêu chuẩn:

-     Tiêu chuẩn hình thái.

-     Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái.

-     Tiêu chuẩn sinh lí - sinh hoá

-     Tiêu chuẩn cách li sinh sản 

 


Câu 2 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải như thế nào?

Trả lời:

Việc vận dụng các tiêu chuẩn phân biệt các loài thân thuộc cần phải:

- Vận dụng phối hợp nhiều tiêu chuẩn.

- Trong thực tế với mỗi nhóm loài có thể vận dụng tiêu chuẩn này hay tiêu chuẩn khác là chủ yếu, ví dụ đối với vi sinh vật nên dựa vào tiêu chuẩn sinh hoá, còn đối với các loài động vật, thực vật trước tiên dựa vào tiêu chuẩn hình thái, sinh lí.

 


Câu 3 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Định nghĩa loài. Phân biệt cá thể, quần thể, nòi.

Trả lời:

Loài sinh học là nhóm cá thể có vốn gen chung, có những tính trạng chung về hình thái sinh lí, có khu phân bố xác định, trong đó các cá thể giao phối với nhau và được cách li sinh sản với những nhóm quần thể khác.

Trong thiên nhiên, loài tồn tại như một hệ thống quần thể. Quần thể là đơn vị tổ chức cơ sở của loài. Các quần thể hay nhóm quần thể có thể phân bố gián đoạn hay liên tục, tạo thành các nòi. Các cá thể thuộc những nòi khác nhau trong một loài vẫn có thể giao phối với nhau.

 


Câu 4 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Phân biệt nòi địa lí, nòi sinh thái, nòi sinh học.

Trả lời:

Nòi địa lí là nhóm quần thể phân bố trong một khu vực xác định. Hai nòi địa lí khác nhau có khu phân bố riêng biệt. Loài chim chào mào ở nước ta có hai nòi địa lí: nòi phân bố ở các tỉnh phía bắc trên mình có màu nâu sẫm, ở ngực có một vòng lông màu nâu; nòi ở phía nam bé hơn, màu nâu nhạt hơn, vòng màu nâu trên ngực trông rõ hơn.

Nòi sinh thái là nhóm quần thể thích nghi với những điều kiện sinh thái xác định. Trong cùng một khu vực địa lí có thể tồn tại nhiều nòi sinh thái, mỗi nòi chiếm một sinh cảnh phù hợp. Cây lành ngạnh trên đồi trọc ở Hoà Bình, có dạng cây bụi đường kính thân 1 cm; cũng loài đó ở rừng Yên Bái là cây thân gỗ đường kính tới 30cm. Các loài sống trên núi thường phân hoá thành những nòi sinh thái phân bố theo độ cao khác nhau.

Nòi sinh học là nhóm quần thể kí sinh trên loài vật chủ xác định hoặc trên những phần khác nhau của cơ thể vật chủ. Đây là sự phân hoá thường gặp ở các loài động vật, thực vật kí sinh.

 


Câu 5 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Nêu vai trò của các cơ chế cách li đối với quá trình tiến hoá. 

Trả lời:

Các cơ chế cách li (địa lí và sinh sản) có tác dụng củng cố, tăng cường sự phân hoá thành phần kiểu gen trong quần thể bị chia cắt. Cách li sinh sản (di truyền) được hình thành sẽ kết thúc quá trình tiến hoá nhỏ.

Cách li địa lí là điều kiện cần thiết cho các nhóm cá thể đã phân hoá tích luỹ các biến dị di truyền theo hướng khác nhau, làm cho thành phần các kiểu gen sai khác nhau ngày càng nhiều. Cách li địa lí kéo dài sẽ dẫn tới cách li sinh sản (cách li di truyền) đánh dấu sự xuất hiện loài mới.

  


Câu 6 trang 167 SGK Sinh học 12 nâng cao

Hãy chọn phương án trả lời đúng. Tiêu chuẩn nào được dùng thông dụng để phân biệt hai loài ?

A. Tiêu chuẩn hình thái.

B. Tiêu chuẩn địa lí - sinh thái.

C. Tiêu chuẩn sinh lí - hoá sinh.

D. Tiêu chuẩn di truyền.

Trả lời:

Đáp án A. Tiêu chuẩn hình thái.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác