Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay

Giải sách bài tập Sinh học 12

Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 12

CHƯƠNG III. HỆ SINH THÁI , SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 • Giải bài 12, 13, 14 trang 152, 153 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 152, 153 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 12: Người ta tìm thấy 3 loài động vật chân khớp kích thước nhỏ ở một vùng cửa sông...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 148, 149, 150 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 148, 149, 150 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 1: Hãy giải thích vì sao chuỗi thức ăn trong hệ sinh thái không thể kéo dài, thường không vượt quá 6 mắt xích...

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 150 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 150 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 1: Hãy đưa ví dụ về 2 chuỗi thức ăn, 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật sản xuất và 1 chuỗi bắt đầu bằng sinh vật phân giải mùn bã....

 • Giải bài 4, 5, 6, 7 trang 151 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 151 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 4: Mô tả quá trình chủ yếu liên quan tới luân chuyển nitơ trong hệ sinh thái...

 • Giải bài 8, 9, 10, 11 trang 152 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 152 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 8: Hãy lấy các ví dụ về những hệ sinh thái điển hình có ở nước ta mà em biết và chỉ vị trí của các hệ sinh thái đó trên bản đồ Việt Nam...

 • Giải bài 1,2,3 trang 153 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 153 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 1: Sự phân bố của một loài trên một vùng...

 • Giải bài 4, 5, 6, 7, 8 trang 154 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 154 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 4: Quan hệ dinh dưỡng trong quần xã rất quan trọng, bởi vì...

 • Giải bài 9, 10, 11, 12, 13 trang 155 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 155 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 9: Trong một hệ sinh thái, chuỗi thức ăn nào trong số các chuỗi thức ăn sau cung cấp sinh khối có lượng năng lượng cao nhất cho con người...

 • Giải bài 14, 15, 16, 17 trang 156 Sách bài tập Sinh học 12

  Giải bài tập trang 156 Chương III Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường Sách bài tập (SBT) Sinh học 12. Câu 14: Chuỗi thức ăn của hệ sinh thái ở nước thường dài hơn hệ sinh thái trên cạn vì...

Xem thêm các mục khác trong Giải sách bài tập Sinh học 12