Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay

Giải bài tập Hóa học 12

Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Hóa học 12

CHƯƠNG 9. HÓA HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNG - HÓA HỌC 12

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 186 SGK hóa học 12

  Giải bài tập trang 186 bài 43 hóa học và vấn đề phát triển kinh tế SGK hóa học 12. Câu 1: Hãy cho biết các dạng năng lượng cơ bản trên Trái Đất?...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 186 SGK hóa học 12

  Giải bài tập trang 186 bài 43 hóa học và vấn đề phát triển kinh tế SGK hóa học 12. Câu 4: Bảng dưới đây cho biết sản phẩm của sự đốt cháy nhiên liệu...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 196 SGK hóa học 12

  Giải bài tập trang 196 bài 44 hóa học và vấn đề xã hội SGK hóa học 12. Câu 1: Chất dinh dưỡng có vai trò như thế nào đối với cuộc sống con người?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 204 SGK hóa học 12

  Giải bài tập trang 204 bài 45 hóa học và vấn đề môi trường SGK hóa học 12. Câu 1: Thế nào là ô nhiễm môi trường? Cho biết sự cần thiết phải bảo vệ môi trường khỏi bị ô nhiễm...

 • Giải bài 5, 6, 7 trang 204 SGK hóa học 12

  Giải bài tập trang 20 bài 45 hóa học và vấn đề môi trường SGK hóa học 12. Câu 5: Khi nghiên cứu mẫu đất của một làng nghề tái chế chì, người ta xác định được hàm lượng chì trong bùn và trong đất như sau...