Trang chủ
Loigiaihay.com 2019

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem ngay

Giải bài tập Hóa học 12

Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Hóa học 12

CHƯƠNG 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

  Giải bài tập trang 174 bài 40 nhận biệt một số ion trong dung dịch sgk Hóa học lớp 12. Câu 1: Có 3 dung dịch, mỗi dung dịch chứa 1 cation sau: Ba2+, NH4+, Al3+. Trình bày cách tách và nhận biết mỗi ion từ dung dịch A...

 • Giải bài 4, 5, 6 trang 174 sgk Hóa học lớp 12

  Giải bài 4, 5, 6 trang 174 bài 40 nhận biết một số ion trong dung dịch sgk Hóa học lớp 12. Câu 4: Có 2 dung dịch riêng rẽ chứa các anion: NO3-, CO32-. Hãy nêu cách nhận biết từng ion trong dung dịch đó. Viết phương trình hóa học..

 • Giải bài 1, 2, 3 trang 177 SGK Hóa học lớp 12

  Giải bài tập trang 177 bài 41 nhận biết một số chất khí SGK Hóa học lớp 12. Câu 1: Có thể dùng nước vôi trong để phân biệt 2 khí CO2 và SO2 được không ? Tại sao?...

 • Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 180 SGK Hóa học lớp 12

  Giải bài tập trang 180 bài luyện tập nhận biết một số chất vô cơ SGK Hóa học lớp 12. Câu 1: Trình bày cách nhận biết các ion trong các dung dịch riêng rẽ sau...