Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 6: Competitions - Những cuộc thi

Read the letter and find out the information required for English Speaking Competition. (Đọc lá thư và tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc thi nói tiếng Anh)

D. WRITING

Task 1. Read the letter and find out the information required for English Speaking Competition.

(Đọc lá thư và tìm hiểu thông tin cần thiết cho cuộc thi nói tiếng Anh)

    

Hướng dẫn giải:

-    The number of participants.

-    Entry procedure.

-    Venue.

-    Date and time.

-    Phone number and e-mail the center.

Tạm dịch: 

140 đường Khâm Thiêm, quận Đống Đa

Hà Nội, Việt Nam

Ngày 17 tháng 10 năm 2006

Kính thưa Ông/ Bà,

Tôi đã đọc được thông tin về cuộc thi Nói tiếng Anh trên trang điện tử của Trung tâm Ngôn ngữ của ông/ bà. Tôi rất thích luyện tập nói tiếng Anh với người bản xứ và tôi muốn biết vài thông tin về cuộc thi.

Ông/ Bà có thể cho tôi chi tiết về cuộc thi, số người tham gia, thủ tục đầu vào, địa điểm, ngày và giờ được không? Vui lòng cung cấp cho tôi số điện thoại và email của ông/ bà.

Tôi mong chờ được nghe tin tức từ ông/ bà.

Chân thành,

Thu Trang

- Số người tham gia

- Thủ tục đầu vào

- Địa điểm

- Ngày và giờ

- Số điện thoại và email của trung tâm

Task 2. Imagine you are Kate Johnson, secretary of the English Speaking Competition. Write a letter to respond to Thu Trang, using the details below.

(Hãy tưởng tượng bạn là Kate Johnson, thư kí cùa cuộc thi nói tiếng Anh. Viết một bức thư để trả lời Thu Trang, bằng cách sử dụng các chi tiết dưới đây.)

•  number of participants: 25

•  venue: 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District. Hanoi

•  date: 25th November

•  arrival time: 7:00 p.m.; starting time: 8:00 p.m.

•  phone number: (04) 9838188

•  e-mail: Enalishclub06@yahoo.com

Hướng dẫn giải:

Dear Thu Trang,

Thank you for your letter and welcome to our English Speaking competition. Here are some details about the competition.

The number of participants is limited - just 25. The competition is held on 25th  November, 2009 at 106 Tran Hung Dao Street, Hoan Kiem District, Hanoi. It starts at 8.00 a.m. Contestants should be present at about 7.00 a.m for registration.

For more information please contact me on the phone number (04) 6381625 and e-mail: englishclub06@yahoo.com.

Best wishes,

Kate Johnson

Tạm dịch: 

Thu Trang thân mến, 

Cảm ơn thư của bạn và chào mừng đến với cuộc thi nói tiếng Anh. Sau đây là những thông tin chi tiết về cuộc thi. 

Số người tham gia giới hạn 25 người. Cuộc thi được tổ chức vào ngày 25 tháng 11 năm 2009 tại 106 đường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cuộc thi bắt đầu lúc 8 giờ sáng. Các thí sinh nên có mặt lúc khoảng 7 giờ sáng để đăng ký. 

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng liên hệ với tôi qua số điện thoại (04) 6381625 và email: englishclub06@yahoo.com.

Chúc những điều tốt đẹp nhất, 

Kate Johnson

 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác