Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 4: Volunteer work - Công việc Tình Nguyện

Read the letter and underline the sentences that express ihe following points: (Đọc lá thư và nhấn mạnh các câu thể hiện những điểm sau đây.)

D. WRITING

Task 1. Read the letter and underline the sentences that express ihe following points:

(Đọc lá thư và gạch dưới các câu thể hiện những điểm sau đây.)

1.  the opening of the letter

2. the donated amount

3. the way(s) the money is used

4. the way the receipt is issued

5. the aratitude to the donor

6. the closing of the letter

Dịch bức thư: 

197 Hill Road, Los Angeles

Ngày 20 tháng 12 năm 2005

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đây vài ngày. Số tiền này sẽ được dùng để sửa chữa lại trường học cũ và xây thêm những dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật. Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể. 

Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của công ty ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ và hợp tác hơn từ công ty ông bà trong tương lai. 

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành, 

David James

Thư ký của chương trình gây quỹ xây dựng trường học

Hướng dẫn giải:

the opening of the letter: Dear Sir or Madam

the donated amount: I am very happy to receive a donation of $500 from your company some days ago.

the way(s) the money is used: the money will help us to repair the old school building and build a new block of flats for the handicapped students.

the way the receipt is issued: We will certainly issue a receipt as soon as possible.

the gratitude to the donor: I would like to express our thanks for the donation from your company.

the closing of the letter: I look forward to hearing from you soon. Yours faithfully.

e.g: On behalf of Trieu Son high school, I would like to express our thanks for your generous donation of $ 2 000 000. Your contribution makes it possible for us to build a new school library.

Tạm dịch: 

- mở đầu bức thư: Kính thưa Ông/ Bà

- con số được quyên góp: Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 500 đô la từ công ty của ông/ bà cách đây vài ngày.

- tiền được sử dụng như thế nào: Số tiền này sẽ được dùng để sửa chữa lại trường học cũ và xây thêm những dãy phòng cho các em học sinh khuyết tật. 

- biên nhận được gửi đi như thế nào: Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể. 

- thái độ của người nhận tài trợ: Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của công ty ông/ bà 

- kết thúc thư: 

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành

Task 2. Imagine that you have just received a donation of one million dong from one of the local organizations to build your school library. Use the suggestions in Task 1 to write a letter to acknowledge the receipt of the donation and express vour gratitude.

(Hãy tưởng tượng bạn vừa nhận được 1 000 000 đồng từ một trong các tổ chức địa phương để xây dựng thư viện trường học của bạn. Sử dụng những lời đề nghị trong Task 1 viết một lá thư để xác nhận các hiến tặng và bày tỏ lòng biết ơn của bạn.)

Hướng dẫn giải: 

Dear Sir/ Madam

I'm very happy to have received a donation of one million dong from your organization some days ago. I think the money will help us to build our school library. We will certainly issue the receipt as soon as possible we can.

I would like to express our thanks for the donation from your organization and hope to get more assistance and co-operation from yours in the future.

I look forward to hearing from you soon.

Yours faithfully,

Hoang Lan

Tạm dịch: 

Kính thưa Ông/ Bà, 

Tôi rất vui khi nhận được sự ủng hộ 1 triệu đồng từ tổ chức của ông/ bà cách đây vài ngày. Tôi nghĩ số tiền này sẽ giúp chúng tôi xây dựng thư viện trường. Chúng tôi chắc chăn sẽ gửi biên lai sớm nhất có thể. 

Tôi muốn thể hiện lòng biết ơn với sự đóng góp của tổ chức của  ông/ bà và hi vọng nhận được nhiều sự hỗ trợ và hợp tác hơn từ công ty ông bà trong tương lai. 

Tôi mong chờ sớm được nghe tin tức từ ông/bà. 

Chân thành, 

Hoàng Lan 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác