Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 1: Friendship - Tình bạn

Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines. (Viết về một người bạn. có thể viết thật hoặc tưởng tưởng theo hướng dẫn sau.)

D. WRITING

Write about a friend, real or imaginary, following these guidelines.

(Viết về một người bạn, có thể viết thật hoặc tưởng tưởng theo hướng dẫn sau.)

• give your friend’s name, aae, sex and home address, when and where you met him or her

• describe his her physical characteristics (height, hair, eyes, face, clothes,...) and his/her personalities (helpful, sincere....)

• say what you like about him or her

Tạm dịch:

• Kể tên, tuổi,giới tính vả địa chỉ nhà, bạn gặp bạn ấy ở đâu và khi nào?

• Miêu tả ngoại hình (chiều cao, tóc, mắt, khuôn mặt, y phục,...) và phẩm chất (tính hay giúp đỡ. thành thật,...)

• Hãy nói bạn yêu thích điểm nào ở bạn ấy?

Hướng dẫn giải:

Among the friends that I have, Hung is my close friend. He is seventeen years old. Although we don't live in the same district, we are now classmates. I met him when we first came to this high school. So we've known each other for more than a year. Hung is a good-looking boy. He’s tall with short straight hair and clear black eyes. He has got a square face and looks very energetic and studious. His clothes are not expensive but always clean and well-ironed. We have been friends just because we nearly have the same tastes and qualities. We are very helpful to each other when having difficulties. Moreover, there is completely mutual trust between us. We are always ready to tell each other our most intimate secrets. Another thing is that Hung has a sense of humour. He is known as a class joker. He usually makes our class laugh. He's very polite to older people, generous and helpful to his friends. When time goes by, our friendship becomes deeper and deeper.

Chú ý: Thông tin được gạch chân có thể thay đổi theo ý kiến cá nhân. 

Tạm dịch: 

Trong số những người bạn mà tôi có, Hùng là là bạn thân nhất. Bạn ấy 17 tuổi. Mặc dù chúng tôi không sống cùng thị trấn nhưng bây giờ chúng tôi là bạn cùng lớp. Tôi gặp bạn ấy lần đầu tiên tôi đến trường trung học này. Vì vậy chúng tôi biết nhau hơn một năm. Hùng là một chàng trai ưa nhìn. Bạn ấy cao với mái tóc ngắn thẳng và đôi mắt đen trong veo. Bạn ấy có khuôn mặt chữ điền trông rất khỏe khoắn và chăm học. Quần áo của bạn ấy không đắt tiền nhưng lúc nào cũng gọn gàng và chỉnh chu. Chúng ta là bạn bởi vì chúng tôi có sở thích và tính tình giống nhau. Chúng tôi hay giúp đỡ nhau khi khó khăn. Hơn thế nữa, chúng tôi hoàn toàn tinh tưởng lẫn nhau. Chúng tôi luôn sẵn sàng kể nhau nghe những bí mật thầm kín nhất. Một điểm khác ở Hùng là bạn ấy khôi hài. Bạn ấy được biết đến như là  cây hài của lớp. Bạn ấy luôn làm cả lớp cười. Bạn ấy rất lịch sự với người lớn, rộng lượng và giúp đỡ bạn bè. Thời gian dần trôi tình bạn của chúng tôi ngày càng sâu sắc hơn. 

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác