Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải bài tập Tiếng Anh 11

Unit 12: The Asian Games - Đại hội thể thao Châu Á

Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below.

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Ask and answer questions about the Asian Games, using the information from the fable below.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời các câu hỏi về Đại hội Thể thao châu Á bằng cách sử dụng các thông tin từ bảng dưới đây.)

Example:

A: When and where were the 1st  Asian Games held?

B: In 1951 in India.

A: How many countries took part in the Games?

B: Eleven.

A: How many sports were there at the Games?

B: Six.

Chú ý: Phần thông tin được gạch chân học sinh có thể thay thế theo ý kiến cá nhân. 

Tạm dịch: 

Ví dụ: 

A: Thế vận hội châu Á lần thứ nhất được tổ chức khi nào và ở đâu?

B: Năm 1951 tại Ấn Độ. 

A: Bao nhiêu nước tham gia thế vận hội?

B: 11. 

A: Có bao nhiêu môn thể thao tại thế vận hội?

B: 6. 

Task 2. Work in groups. Take turns to talk about the sports results of the Vietnamese athletes at 14th Asian Games.

(Làm việc theo nhóm. Thay phiên nhau nói về kết quả thể thao của các vận động viên Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 14.)

Hướng dẫn giải: 

-   In billiards, the Vietnamese athletes won one gold medal and one silver medal.

-  In karatedo, the Vietnamese athletes won two gold medals and one bronze medal.

-   In shooting, the Vietnamese athletes won one bronze medal.

-   In wushu, the Vietnamese athletes won one silver medal and one bronze medal.

Tạm dịch: 

Ví dụ: Ở môn thể dục thể hình các vận động viên Việt Nam đã được 1 huy chương vàng và 1 huy chương đồng. 

***

- Ở môn bi-da, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương vàng và một huy chương bạc.

- Ở môn karatedo, các vận động viên Việt Nam đã giành được hai huy chương vàng và một huy chương đồng.

- Ở môn bắn súng, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương đồng.

- Ở môn wushu, các vận động viên Việt Nam đã giành được một huy chương bạc và một huy chương đồng.

Loigiaihay.com

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác