Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Tin học 10

Giải câu 1 đến câu 7 trang 71 SGK Tin học 10. Câu 1: Tệp là gì...

Câu 1 trang 71 SGK Tin học 10

Tệp là gì?

Trả lời:

Tệp là mot tâp hợp các thông tin có liên quan với nhau, được mã hóa và tổ chức lưu trữ ở bộ nhớ ngoài.


Câu 2 trang 71 SGK Tin học 10

Vì sao có thể nói "Cấu trúc thư mục có dạng cây"?

Trả lời:

Cây thư mục có dạng cây bởi vì mỗi thư mục coi như một cành, mỗi tệp là một lá. Lá phải thuộc về một cạnh nào đó. Mỗi cành ngoài là có thể có các cành con. Ví dụ, sơ đồ sau là cấu trúc thư mục dạng cây:


Câu 3 trang 71 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết quy tắc đặt tên tệp trong Windows. Nêu ba tên tệp đúng và ba tên tệp sai trong Windows.

Trả lời:

Qui tắc đặt tên trong Windown, đó là:

- Tên tệp không quá 255 kí tự,  thường gồm 2 phần: phần tên và phần mở rộng và được phân cách bằng dấu chấm phẩy (;)

Phần mở rộng của tên tệp không nhất thiết phải có và được hệ điều hành sử đúng để phân loại tệp;

Tên tệp không được chứa một trong các kí tự sau: \ / :*?"<> |

- Ba tên tệp đúng và hai tên tệp sai trong Windown:

Ba tên đúng:

Baitap.xls

hoso.pas

luutru.doc

- Ba tên sợi:

Lopl 1A. (Sai vì kết thúc bằnẹ dấu chấm)

C?Def.gh.MP3 (Sai vì trong  tên chứa kí tự ?)

234*abcd”555 (Sai vì trong tên có kí tự * và kí tự”)


Câu 4 trang 71 SGK Tin học 10

Có thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục được hay không? Giải thích.

Trả lời:

Không thể lưu hai tệp với các tên Bao_cao.txt và BAO_CAO.TXT trong cùng một thư mục. Vì hệ thống nhận dạng phần tên theo 66 kí tự đầu của tên và không phân biệt chữ hoa chữ thường nên hai tên Bao_cao và BAO_CAO sẽ giống nhau. Phần đuôi (.txt và .TXT) cũng sẽ được coi là giống nhau.


Câu 5 trang 71 SGK Tin học 10

Hãy nêu các đặc trưng của hệ thống quản lí tệp.

Trả lời:

- Các đặc trưng của hệ thống quản lý, đó là:

- Đảm bảo tốc độ truy cập thông tin cao, làm cho hiệu suất chung của hệ thống không bị phụ thuộc nhiều vào tốc độ của thiết bị ngoại vi;

- Độc lập giữa thông tin và phương tiện mang thông tin;

- Độc lập giữa phương pháp lưu trữ và phương pháp xử lí;

- Sử dụng bộ nhớ ngoài một cách hiệu quả;

- Tổ chức bảo vệ thông tin giúp hạn chế ảnh hưởng của các lỗi kĩ thuật hoặc chương trình.


Câu 6 trang 71 SGK Tin học 10

Trong hệ điều hành Windows, tên tệp nào sau đây là hợp lệ?

A) X.Pas.P

B) Ư/I.DOC                          

C) HUT.TXT-BMP

D) A.A-C.D;

E) HY*O.D;          

F) H T H.DOC

Trả lời:

Tên ở mục E sai vì chứa kí tự.

Các tên còn lại đúng.


Câu 7 trang 71 SGK Tin học 10

Cho cây thư mục như hình 9, hãy chỉ ra đường dẫn đến tệp happybirthday.mp3, EmHocToan.zip...

Trả lời:

Đường dẫn đến các tệp là như sau:

C:\Downloads\luu\happybirthday.mp3;

C:\Downloads\EmHocToan.zip

 Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác