Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
3.3 trên 4 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 8

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 13 đến trang 14 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện lịch sử ở bên phải cho phù hợp.

Bài Tập 1 trang 13 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy khoanh tròn vào chữ in hoa trước câu trả lời đúng

Câu 1. Ý nghĩa nào sau đây không phản ánh đúng tình cảnh của công nhân Châu Âu cuối thế kỉ XVIII- đầu thế kỉ XIX?

A. Phản ánh những công việc, nặng nhọc bằng lao động thủ công.

B. Phải làm việc từ 14 đến 16 giờ mỗi ngày với đồng lương thấp.

C. Đàn bà và trẻ em cũng phải làm những công việc nặng nhọc, nhưng lương thấp hơn của đàn ông.

D. Điều kiện ăn ở rất tồi tàn.

Câu 2.  Hình thức đấu tranh của công nhân thời kì đầu là

A. Đập phá máy móc, đốt công xưởng; bãi công đòi tăng lương, giảm giờ làm.

B. Đưa kiến nghị lên Quốc hội, đòi cải thiện đời sống.

C. Đấu tranh vũ trang chống lại sự bóc lột hà khắc của giới chủ.

D. Tất cả các phương án trên.

Câu 3. Khẩu hiệu ”Sống trong lao động và chết trong chiến đấu” là khẩu hiệu của

A. Công dân Anh

B. Công nhân Li-ông( Pháp)

C. Công nhân Sơ-Lê-Din ( Đức)

D. Công nhân I-ta-li-a

Câu 4. "Phong trào Hiến chương" là một phòng trào rộng lớn có tổ chức của

A. Công nhân Anh

B. Công dân Pháp

C. Công dân Đức

D. Công dân Hà Lan.

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

A

A

B

A

 


Bài Tập 2 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối mốc thời gian ở bên trái với sự kiện lịch sử ở bên phải cho phù hợp.

Hướng dẫn làm bài:

Nối : 1-C ; 2-A; 3- B


Bài Tập 3 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 8

Kết cục của phong trào đấu tranh của công nhân các nước Châu Âu ở nửa đầu thế kỉ XIX ra sao ? 

Hướng dẫn trả lời:

Các cuộc đấu tranh cuối cùng đều bị thất bại vì thiếu tổ chức lãnh đạo vững vàng và chưa có đường lối chính trị đúng đắn, song đã đánh dấu sự trưởng thành của phong trào công nhân quốc tế, tạo tiền đề cho sự ra đời của lí luận cách mạng.


Bài Tập 4 trang 14 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 8

Quốc tế thứ nhất ra đời như thế nào? Hãy trình bày vai trò của Quốc Tế thứ nhất đối với phong trào công nhân quốc tế ?

Hướng dẫn trả lời:

- Ngày 28-9-1864, Công nhân Anh và đại biểu công nhân nhiều nước Châu Âu tham gia mít tinh có tô chức, sau đó thành lập "Hội Liên Hiệp Lao Động Quốc Tế", lấy tên là quốc tế thứ nhất. Mác là đại biểu của công dân Đức đã trở thành "linh hồn" của Quốc tế thứ nhất.

- Từ khi thành lập đến năm 1870, Quốc tế thứ nhất đã thực hiện truyền bá chủ nghĩa Mác, qua đó thúc đẩy phong trào công nhân quốc tế phát triển tích cực, tự giác.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác