Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 8

Giải từ bài 1 đến bài 4, giải bài tập lí thuyết từ trang 22 đến trang 24 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Vì sao nói :” Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới ?

Bài Tập 1 trang 22 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Khoanh tròn vào chữ cái in hoa trước ý trả lời đúng

Câu 1. Phòng trào đấu tranh tiêu biểu nhất của công nhân trong những năm cuối thế kỉ XIX là

A. Cuộc đấu tranh của công nhân khuân vác Luân Đôn năm 1893

B. Công nhân Pháp dành thắng lợi trong cuộc bầu cử Quốc hội vào năm 1893

C. Cuộc biểu tình ngày 1-5-1886 của Công nhân Mĩ, tiêu biểu là cuộc biểu tình của công nhân Si-ca-gô.

D. Phong trào chống chủ nghĩa xét lại Béc-xtai-nơ ở Đức

Câu 2. Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga được thành lập vào năm

A. 1893

B. 1898

C. 1903

D. 1905

Câu 3. Mục tiêu đấu tranh của nhân dân Nga trong cuộc Cách Mạng 1905-1907 là

A. Chống sự bóc lột thậm tệ của giai cấp tư sản

B. Đòi tự do dân chủ, đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương

C. chống liên minh tư sản- phong kiến câu kết với nhau áp bức, bóc lột nhân dân.

D. Chống chế độ Nga Hoàng, chống chiến tranh để quốc.

Câu 4. Kết quả của Cách Mạng Nga 1905- 1907 là

A. Thất bại, nhưng đã làm suy yếu chính quyền Nga Hoàng, chuẩn bị tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

B. Giành thắng lợi, lật đổ chính quyền Nga Hoàng, lập chính phủ lâm thời tư sản.

C. buộc Nga Hoàng phải lới lỏng các quyền tự do dân chủ cho nhân dân.

D. quần chúng nhân dân giành được chính quyền ở một số địa phương, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng tiếp theo.

Câu 5. Tính chất Cách mạng Nga 1905-1907:

A. Là cuộc Cách mạng tư sản

B. Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản

C. Là cuộc cách mạng dân chủ tư san kiểu mới

D. Là cuộc cách mạng vô sản

Hướng dẫn làm bài:

1

2

3

4

5

C

C

D

A

C

 


Bài Tập 2 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Vì sao nói :” Đảng Công nhân xã hội dân chủ Nga là đảng kiểu mới ? 

Hướng dẫn làm bài:

- Khác với các Đảng trong Quốc tế thứ hai, Đảng Công Nhân xã hội dân chủ Nga triệt để đấu tranh vì quyền lợi của giai cấp công nhân. Mục tiêu của Đảng là tiến hành cách mạng XHCN, đánh đổ chính quyền của giai cấp tư sản, thiết lập chuyên chính vô sản.
- Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga tuân thủ và vận dụng sáng tạo những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác, chống lại khuynh hướng của chủ nghĩa cơ hội….


Bài Tập 3 trang 23 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối các sự kiện ở ô bên phải cho phù hợp với mốc thời gian ở ô bên trái để phản ánh đúng diễn biến của cuộc Cách Mạng Nga 1905- 1907:

Hướng dẫn làm bài:
Nối 1-C ; 2-A; 3-E ; 4-B ; 5-D


Bài Tập 4 trang 24 Sách Bài Tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nêu ý nghĩa lịch sử của Cách mạng 1905- 1907 ở Nga :

Hướng dẫn làm bài:

- Cách mạng đã giáng một đòn mạnh vào nến trống trị của địa chủ và tư sản Pháp ở Nga, làm suy yếu chế độ Nga Hoàng và là bước chuẩn bị cho cuộc cách mạng XHCN sẽ diễn ra vào năm 1917.

- Có ảnh hưởng đến phòng trào công nhân ở một số nước tư bản và phong trào giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa và phụ thuộc.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác