Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
2.4 trên 11 phiếu

Giải sách bài tập Lịch sử 8

Giải từ bài 1 đến bài 9, giải bài tập lí thuyết từ trang 6 đến trang 10 SBT Lịch sử 8. Bài 2. Hãy điền chữ Đ( đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau.

Bài Tập 1 trang 6 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Khoanh tròn vào chữ in hoa trước ý trả lời đúng 

Câu 1. Ba đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng là :

A. Nông dân, quý tộc, tăng lữ

B. Tăng lữ, quý tộc, đẳng cấp thử ba

C. Quý tộc, tư sản, nông dân

D. Quý tộc, tư sản, đăng cấp thứ ba

Câu 2. Những nhân vật tiêu biểu cho trào lưu tư tưởng tiến bộ ở Pháp vào thế kỉ thứ XVIII là

A. Mông-te-xki-ơ, Xanh Xi-mông, Phu-ri-ê.

B. Vôn-te,Rút-xô, Xanh Xi-mông.

C. Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô.

D. Rô-be-spi-e, Vôn-te, Rút-xô.

Câu 3. Mâu thuẫn bao tùm trong xã hội Pháp trước cách mạng là

A. giữa nông dân và bọn chủ đất

B. giữa vô sản và tư sản

C. giữa tư sản và chế độ phong kiến

D. giữa các tâng lớp nhân dân Pháp và chế độ phong kiến

Câu 4. Sau thắng lợi ngày 14-7-1789, quyền lực ở Pháp thuộc về

A. Đại tư sản

B. Tư sản công thương

C. Tư sản vừa và nhỏ

D. Quốc hội

Câu 5. Khẩu hiệu nổi tiếng của bản Tuyên ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền là

A. “ Độc lập- Tự do- Hạnh Phúc”

B. “Tự do- Bình đẳng- Bác ái”

C. “ Tự do, cơm áo, hoà bình”.

D. “Mọi người sinh ra đều bình đẳng.

Câu 6. Chế độ chính trị được xác lập ở Pháp sau hiến pháp 1719 là

A. Chế độ quân chủ chuyên chế

B. Chế độ quân chủ lập hiến

C. Chế độ cộng hoà tà sản

D. Chế độ Xã Hội Chủ Nghĩa(XHCN)

Câu 7. Chính sách của chính quyền Gia-cô-banh thể hiện sự triệt để cách mạng:

A. Xoá bỏ hiến pháp cũ , đề ra hiến pháp mới tiến bộ hơn

B. xử tử vua và hoàng hậu, xoá bỏ chế độ quân chủ, thiết lập nền cộng hoà đầu tiên.

C. Thực hiến chế độ phổ thông đầu phiếu cho công dân nam từ 21 tuổi trở lên.

D. Giải quyết các quyền lợi cho nhân dân, đặc biệt là vấn đề ruộng đất cho nông dân.

Câu 8. Lực lượng chủ yếu đưa Cách mạng Pháp lên đỉnh cao là

A. Tư sản Pháp

B. Chính quyền dân chủ cách mạng Gia-Cô-Banh

C. Quần chúng nhân dân Pháp

D. Lực lượng quân đội cách mạng.

Hướng dẫn trả lời:

1

2

3

4

5

6

7

8

B

C

D

A

B

B

D

C

 


Bài Tập 2 trang 7 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy điền chữ Đ( đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô  trước các câu sau.

1.  Trong xã hội phong kiến Pháp,chỉ có Quý tộc là đẳng cấp được hưởng mọi đặc quyền kinh tế mà không phải đóng thuế cho nhà vua.
2.  Tư tưởng của trào lưu Triết học Ánh sáng được coi là sự đi trước dọn đường cho Cách mạng Tư Sản Pháp bùng nổ.
3.  “ quyển sở hữu là quyền bất khả xâm phạm và thiêng liêng” là một nội dung thể hiện bản chất giai cấp tư sản của Tuyên Ngôn Nhân Quyền và Dân Quyền của nước Pháp.
4.  Những chính sách tiến bộ của chính quyền dân chủ Cách mạng Gia-cô-banh đã được triển khai rất hiệu quả trong thực tế.
5.  So với các cuộc cách mạng tư sản đầu tiên, Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII là cuộc cách mạng triệt để nhất.

Hướng dẫn làm bài

Đúng 2,3,5
Sai 1,4


Bài Tập 3 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy hoàn thiện sơ đồ sau về sự phân chia đẳng cấp trong xã hội Pháp trước cách mạng.

 

Hướng dẫn trả lời:


Bài Tập 4 trang 8 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy nối ô bên trái với ô bên phải đê làm rõ các nguyên nhân dẫn đến sự bùng nổ Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Hướng dẫn làm bài:

Nối 1 với A,B,D ; nối 2 với C


Bài Tập 5 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Điền mốc thời gian cho phù hợp với sự kiện lịch sử trong bảng sau về diễn biến chính của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Thời gian

Sự kiện

1.

Khai mạc hội Nghị ba đẳng cấp

2.

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti.

3.

Quốc hội thông qua Tuyên Ngôn Độc Lập Dân Quyền và Nhân Quyền

4.

Hiến pháp được thông qua,xác lập chế độ quân chủ lập hiến ơ Pháp.

5.

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phải Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6.

Nền Cộng Hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7.

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8.

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9.

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

Hướng dẫn trả lời:

Thời gian

Sự kiện

1.08/08/1788

Khai mạc hội Nghị ba đẳng cấp

2.14/07/1789

Quần chúng tấn công chiếm pháo đài – nhà tù Ba-xti.

3.26/08/1789

Quốc hội thông qua Tuyên Ngôn Độc Lập Dân Quyền và Nhân Quyền

4.09/1791

Hiến pháp được thông qua,xác lập chế độ quân chủ lập hiến ơ Pháp.

5.10/08/1792

Nhân dân Pa-ri lật đổ sự thống trị của phải Lập hiến, chế độ phong kiến ở Pháp bị bãi bỏ

6.21/09/1792

Nền Cộng Hoà đầu tiên của Pháp được thành lập.

7.21/01/1793

Vua Lu-I XVI bị đưa lên máy chém vì tội phản quốc.

8.02/06/1793

Nhân dân Pa-ri khởi nghĩa, lật đổ phái Gi-rông-đanh.

9.27/07/1794

Tư sản phản cách mạng tiến hành đảo chính, lật đổ phái Gia-cô-banh. Cách mạng tư sản Pháp kêt thúc.

 

Bài Tập 6 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Nêu những sự kiện chủ yếu qua các giai đoạn để thấy được sự phát triển của Cách Mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

Hướng dẫn làm bài:

Chế độ quân chủ lập hiến ( 14/7/1789 -> 10/8/1792 ) 
- Giai cấp tư sản lên cầm quyền , vua vẫn giữ ngôi - > quân chủ lập hiến 
- Cuối 8 -1789, Quốc hội thông bản tuyên ngôn nhân quyền - dần quyền . Quyền tự do bình đẳng , quyền tư hữu tài sản 
- 9-1791, thông qua hiến pháp , xác lập chế độ quân chủ lập hiến, quốc hội là cơ quan tối cao có quyền quyết định mọi công   việc 
- 4/1792, Quân Áo , Phổ liên minh chống cách mạng 
- 19/8/1792 , Quân Phổ tràn vào nước Pháp và bắt giam vua 
Bước đầu nền cộng hòa ( 21/9/1792 -> 2/6/1793 ) 
- 21/9/1792, nền cộng hòa được thành lập 
- Xuân 1973, Anh cùng phong kiến châu Âu chống Pháp -> Nước Pháp gặp khó khăn 
- 2/6/1793, Rô-pe-xpi-e lãnh đạo nhân dân lật đổ phái Ghirongdanh 
Chuyên chính dân chủ cách mạng Gia-co-banh ( 2/6/1793 -> 27-71794) 
- Phái Gia-co-banh cử ra ủy ban cứu nước do Rô-pe-xpi-e đứng đầu 
- Ban hành biện pháp cách mạng -> Đáp ứng xã hội 
- 27/7/1794, tư sản phản cách mạng đảo chính 


Bài Tập 7 trang 9 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Hãy vẽ sơ đồ thê hiện quá trình phát triển của Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII. 

Hướng dẫn trả lời:


Bài Tập 8 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Quần chúng nhân dân có vai trò như thế nào trong Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII? 

Hướng dẫn làm bài:

Quần chúng nhân dân đã làm nên những sự kiện quan trọng có ý nghĩa quyết định: lật đổ chế độ quân chủ chuyển chế, thiết lập nền cộng hòa, xác lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng, đánh thắng giặc ngoại xâm. 
Quần chúng đã thúc đẩy cách mạng tiến lên trong lúc hàng ngũ giai cấp tư sản phân hóa, các tầng lớp đại tư sản, tư sản công thương dấn chuyển sang hàng ngũ phản cách mạng. 
Giai đoạn 1: Quần chúng đánh chiếm ngục Ba-xti. 
Cách mạng nổ ra và thắng lợi, hạn chế quyền của vua lập nền quân chủ lập hiến, xóa bỏ đẳng cấp. 
Giai đoạn 2: Nhân dân khởi nghĩa lật đổ chính quyền đại tư sản (10-8-1792): xóa bỏ chế độ quân chủ, lập nền Cộng hòa đầu tiên ở PHáp, xử tử vua Lu-i XVI. 
Giai đoạn 3: Một lần nữa quần chúng cách mạng lại lật đổ phải Gi-rông-danh, đưa những người Gia-cô-banh đứng đầu là luật sư Rô-be-xpi-e lên cầm quyền. Trong giai đoạn này, quần chúng đã lập nền chuyên chính dân chủ cách mạng và đưa CM PHáp tới đỉnh cao. 
Xóa bỏ mọi nghĩa vụ PK đối với nông dân, giải quyết yêu cầu về ruộng đất cho nông dân, quyết định quyền cho nhân dân... 
Như vậy, quần chúng nhân dân góp phần quan trọng và quyết định thắng lợi của CM PHáp, đưa CM đi từ thấp lên cao và đi đến thắng lợi hoàn toàn.


Bài Tập 9 trang 10 Sách bài tập (SBT) Lịch Sử 8

Trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ thứ XVIII.

Hướng dẫn trả lời:

Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII đã lật đổ chế độ phong kiến chuyên chế từng thống trị nước Pháp trong nhiều thế kỉ, hoàn thành các nhiệm vụ của một cuộc cách mạng tư sản : lật đổ chính quyền quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến, giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân. Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xoá bỏ, thị trường dân tộc thống nhất được hình thành. Giai cấp tư sản lãnh đạo cách mạng, song quần chúng nhân dân đóng vai trò quyết định trong quá trình phát triển, đưa cách mạng đến thành công.
Do ảnh hưởng của cách mạng và do hậu quả khách quan của những cuộc chiến tranh thôn tính các nước châu Âu, chế độ phong kiến đã bị lung lay ở khắp châu Âu. Cách mạng tư sản Pháp đã mở ra thời đại mới - thời đại thắng lợi và củng cố của chủ nghĩa tư bản ở các nước tiên tiến thời bấy giờ.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác