Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VIII: DA

Giải bài tập trắc nghiệm trang 92 chương VIII Da Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 20: Nếu da bị bẩn sẽ bít các lỗ thoát của các ... (1) ..., ảnh hưởng tới sự điều hoà nhiệt...

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau cho phù hợp .

Bài 20. Nếu da bị bẩn sẽ bít các lỗ thoát của các ... (1) ..., ảnh hưởng tới sự điều hoà nhiệt, làm tắc các lỗ thoát của các tuyến nhờn ... (2)... Nếu da bẩn sẽ là môi trường tốt cho các ...(3)... phát triển.

A. tuyến mồ hôi

B. gây viêm chân lông

C. vi khuẩn

Ghép nội dung ở cột 1 với cột 2 cho phù hợp và điển kết quả vào cột 3.

Bài 21.

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

 

 

 

A. tiếp nhận kích thích, điều

hoà nhiệt.

B. bảo vệ lớp da bên trong, ngăn

cản vi khuẩn xâm nhập.

C. dự trữ mỡ, chống tác động

cơ học.

l...

2...

3...

 

 

..

Bài 22.

 

Cột 1

Cột 2

Cột 3

1. Lớp biểu bì

2. Lớp bì

3. Lớp mỡ dưới da

 

 

 

A. là mô liên kết sợi có các

thụ quan, tuyến mồ hôi, tuyến nhờn.

B. là mỡ dự trữ.

c. có tầng sừng, tế bào biểu

bì sống, các hạt sắc tố.

l...

2...

3...

 

 

 

 

Câu nào đúng ghì Đ và câu nào sai ghi S vào ô trông :

Bài 23.

Câu

Đúng

Sai

1. Khi trời nóng, hệ thống mao mạch co lại.

2. Khi trời lạnh, hệ thống mao mạch dãn ra.

3. Khi mồ hôi bay hơi, cơ thể sẽ thu nhiệt.

4. Tắm rửa là một biện pháp rèn luyện da.

 

'

 

Bài 24.

Các biện pháp rèn luyện da

Đúng

Sai

Tắm nắng lúc 8 - 9 giờ

 

 

Tắm nước lạnh

 

 

Tắm nắng càng lâu càng tốt

 

 

Tập chạy vào buổi sáng

 

 

Đi lại dưới trời nắng không đội mũ, nón

 

 

Tham gia thể thao buổi chiều

 

 

Bài 25. Đíến dấu X vào ô phù hợp trong bảng sau :  

 

Lớp biểu bì

Lớp bì

Lớp mỡ dưới da

Tầng sừng

 

 

 

Tầng tế bào sống

 

 

 

Các cơ quan thụ cảm

 

 

 

Tuyến mồ hôi, mạch máu...

 

 

 

Mô mỡ

 

 

  
Lời giải:

Bài 20

Bài 21

Bài 22

1

2

3

1

2

3

1

2

3

A

B

C

B

A

C

C

A

B

 Bài 23.

1

2

3

4

S

S

S

Đ


 Bài 24.

Các biện pháp rèn luyện da

Đúng

Sai

Tắm nắng lúc 8 - 9 giờ

X

 

Tắm nước lạnh

 

X

Tắm nắng càng lâu càng tốt

 

X

Tập chạy vào buổi sáng

X

 

Đi lại dưới trời nắng không đội mũ, nón

 

X

Tham gia thể thao buổi chiều

X

 

 

Bài 25.

 

Lớp biểu bì

Lớp bì

Lớp mỡ dưới da

Tầng sừng

X

 

 

Tầng tế bào sống

X

 

 

Các cơ quan thụ cảm

 

X

 

Tuyến mồ hôi, mạch máu...

 

X

 

Mô mỡ

 

 

X


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 97 Sách bài tập Sinh 8

  Giải bài tập trang 97 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập Sinh 8. Câu 1: Vì sao nói: Nơron là đơn vị cấu tạo và là đơn vị chức năng của tổ chức thần kinh (hệ thẩn kinh) ?...

 • Giải bài 5, 6, 7 trang 97 Sách bài tập Sinh 8

  Giải bài tập trang 97 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập Sinh 8. Câu 5: Nêu những đặc điểm của hệ thẩn kinh ở người thể hiện sự tiến hóa vươt hẳn các động vật thuộc lớp Thú....

 • Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập trang 104 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Phân biệt cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng...

 • Giải bài 5, 6, 7 trang 104 Sách bài tập Sinh học 8

  Giải bài tập trang 104 chương IX thần kinh và giác quan Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 5: Tại sao muốn tìm hiểu cấu tạo chi tiết của một đối tượng nào đó ta lại phải chăm chú quan sát đối tượng ...

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác