Trang chủ
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG VIII: DA

Giải bài tập trắc nghiệm trang 89 chương VIII Da Sách bài tập (SBT) Sinh học 8. Câu 1: Da có cấu tạo gồm...

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong mỗi bài sau.

Bài 1. Da có cấu tạo gồm
A. 1 lớp.                     B. 2 lớp.

C. 3 lớp.                     D. 4 lớp.

Bài 2. Để phòng bệnh cho da, cần

A. Tránh làm da bị xây xát.               B. Thường xuyên tắm rửa.

C. Giữ gìn da luôn sạch sẽ.                D. Cả A, B và C.

Bài 3. Da có chức năng

A. Tiếp nhận kích thích.                     B. Bài tiết mồ hôi.

C. Đào thải chất độc.                        D. Cả A, B và C.

Bài 4. Da có cấu tạo gồm

A. Lớp bì, lớp biểu bì.

B. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da.

C. Lớp biểu bì, lớp bì, lớp mỡ dưới da.

D. Lớp biểu bì, lớp mỡ dưới da.

Bài 5. Ngoài cùng của tầng sừng

A. Gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau.

B. Là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới.

C. Cấu tạo từ các sợi mô liên kết bền chặt trong đó có các thụ quan.

D. Chứa nhiều mỡ có vai trò dự trữ và cách nhiệt.

Bài 6. Lớp dưới của tầng sừng

A. Gồm những tế bào chết đã hoá sừng, xếp sít nhau.

B. Là lớp tế bào sống có khả năng phân chia tạo ra tế bào mới.

C. Cấu tạo từ các sợi mô liên kết bền chặt trong đó có các thụ quan

D. Chứa nhiều mỡ có vai trò dự trữ và cách nhiệt.

 

Lời giải:


Bài 1

Bài 2

Bài 3

Bài 4

Bài 5

Bài 6

C

D

D

C

A

B


Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác