Trang chủ
Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết
Bình chọn:
5 trên 1 phiếu

Giải sách bài tập Sinh học 8

CHƯƠNG I: KHÁT QUÁT VỀ CƠ THỂ NGƯỜI

Giải bài tập trắc nghiệm trang 12 chương I Khái quát về cơ thể người Sách bài tập Sinh học 8. Câu 23: Tế bào là …(l)... và cũng là ...(2)... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi ....(3)... có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể....

Chọn từ, cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trông trong các câu sau cho phù hợp

Bài 23. Tế bào là …(l)... và cũng là ...(2)... của cơ thể. Tế bào được bao bọc bởi ....(3)... có chức năng thực hiện trao đổi chất giữa tế bào với môi trường trong cơ thể.

A. màng sinh chất                                  B. đơn vị cấu tạo

C. thành tế bào                                      D. đơn vị chức năng

Bài 24. Phản xạ là ...(1)... của cơ thể để trả lời các ...(2)... của môi trường thông qua. Trong phản xạ luôn có luồng thông tin ngược báo về trung ương thần kinh.

A. kích thích                                          B. phản ứng

C. tác động                                            D. hệ thần kinh

Bài 25. Phản xạ luôn có luồng thông tin ngược ...(1)... để trung ương...(2)... cho chính xác. Vòng phản xạ bao gồm cung phản xạ và ...(3)...

A. đường liên hệ ngược                          B. báo về trung ương thần kinh

C. báo về cơ quan thụ cảm                    D. điều chỉnh phản ứng

Bài 26. Chức năng của mô thần kinh là ...(1)… và điều hoà hoạt động của các cơ quanChức năng của mô biểu bì là ...(2)...

A. bảo vệ, hấp thụ và tiết

B. tiếp nhận kích thích, xử lí thông tin

C. tạo ra bộ khunq cho tế bào

Bài 27. Cơ thể người có ...(l)… và sự sắp xếp các …(2)... giống động vật thuộc lớp Thú. Các cơ quan trong cơ thể là một khối thống nhất ...(3)... cùng thực hiện chức năng sống.

A. có sự phối hợp với nhau                    B. không có sự phối hợp với nhau

C. cơ quan và hệ cơ quan                      D. cấu tạo

 

Lời giải:

 

Bài 23

Bài 24

1

2

3

1

2

3

B

D

A

B

A

D

Bài 25

1

2

3

B

D

A

 

 

Bài 26 Bài 27
1 2 1 2 3
B A D C A

Giaibaitap.me

 

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me

Bài giải mới nhất

Bài giải mới nhất các môn khác