Trang chủ
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Family & Friends Special Grade 5

Unit 1: The Ancient Mayans

Giải bài tập Lesson Two: Grammar - Unit 1 - Family & Friends Special Edittion Grade 5

1. Listen to the story and repeat. Act

Dịch: Nghe câu chuyện và nhắc lại.

2. Listen and repeat. 

Click here to listen


Dịch:

Họ sống 2000 năm trước

Họ không sống trong một căn hộ

Họ có nấu ăn ngon không?

Có.

Không.

3. Write the answer.

1. Did the people in the picture live in a house? Yes, they did.

2. Did the woman cook in the kitchen?____________

3. Did the man work in the fields? ______________

4. Did the children watch TV?________________

5. Did the boy help his dad?______________

6. Did the girl play computer games?__________

Hướng dẫn giải:

2. Yes, she did.

3. Yes, he did.

4. No, they didn't.

5. Yes, he did.

6. No, she didn't.

Dịch:

1. Những người trong tranh đang sống ở một ngôi nhà phải không? Đúng vậy.

2. Người phụ nữ đang nấu ăn trong bếp phải không? Đúng vậy.

3. Đàn ông đang làm việc trên cánh đồng phải  không? Đúng vậy.

4. Những đứa trẻ đang xem TV phải không? Không.

5. Cậu bé đang giúp đỡ bố của cậu phải không? đúng vậy

6. Cô bé đang chơi trò chơi trên máy tính phải không? Không

4. Read and circle.

Ly finished/ didn't finish her homework last night.

Dad started/ didn't started reading a book yesterday.

The children hated / didn't hate the cake.

He loved / didn't love the dinner.

Hướng dẫn giải:

1. finished

2. started

3. didn't hate

4. loved

Dịch:

4. Đọc và khoanh tròn

1. Ly làm xong bài tập về nhà của cô ấy tối qua.

2. Bố đã bắt đầu đọc cuốn sách vào tối qua.

3. Bọn trẻ không ghét ăn bánh.

4. Anh ấy thích bữa tối.

Giaibaitap.me

Góp ý - Báo lỗi

Vấn đề em gặp phải là gì ?

Hãy viết chi tiết giúp Giaibaitap.me